Ohlédnutí

Ve čtvrtek 2. prosince v podvečer proběhla v Přerově malá ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA. Téma tohoto podvečera - VNITŘNÍ SVOBODA - otevřel otec Pavel Hofírek na mši svaté v kostele. Po malém občerstvení na Sonusu pak v úvahách nad vnitřní svobodou člověka pokračovala Františka Böhmová. Z promluvy vybírám pár myšlenek, které mě oslovily: „Když roste víra, naděje a láska, získáváme vnitřní svobodu. Příčiny nesvobody jsou v našem srdci. Jsme vězni strachu a sobectví, máme tam málo místa pro víru, naději a lásku. Musíme dovolit Duchu svatému, aby nás učil milovat. Láska dává křídla. Tuto svobodu mi nikdo nemůže vzít... Důležitý postoj vnitřní svobody je přijmout to, co jsme si nevybrali. Když řekneme ANO v těchto situacích, rosteme nejvíce... Přes všechno, co jsem udělala špatně, mě Bůh miluje. Láska tak mocně působí, že umí těžit ze všeho, co se ve mně nachází – z dobra i ze zla. Vnitřní svoboda je obrovská úleva, že můžu spočinout v náruči Boží jako dítě. Postoj víry, naděje a lásky vždycky nese plody, vždycky to něco promění...“ Chcete-li víc rozjímat nad tímto tématem, můžete si přečíst útlou knížku Jacquese Philippa VNITŘNÍ SVOBODA, která vyšla v Karmelitánském nakladatelství.                                                                                                                     H.Š.

Druhy obsahu: