Koncert v Říkovicích

 Dne 2. ledna ve 14 hodin se uskutečnil v chrámu Páně sv. Anny v Říkovicích IV. benefiční koncert. Výtěžek z tohoto koncertu je věnován na opravu farních varhan, které byly obnoveny po padesáti letech roku 2009. Na koncertě zazněly světoznámé skladby, jako je slavnostní Te Deum od M. A. Charpentiera, Stille Nacht, heilige Nacht od Franze Grubera, nebo tradiční české koledy. Písně doprovázely dvě trumpety, tuba a varhany. Díky patří Vítku Adamíkovi, Ondřeji Fojtů a Václavu Slivkovi, kteří na koncertě vystupovali a především Vám všem, kteří jste se zúčastnili. Mám velikou radost, že snaha a píle nezůstala bez povšimnutí a mohla se tak vybrat částka 3. 937,-Kč. Pán Bůh zaplať všem!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Josef Hovád

Druhy obsahu: