Pozdrav z Konviktu

Milí farníci,

zdravím Vás z Konviktu, kde jsme zahájili letní semestr. Po návratu z vánočních prázdnin jsme strávili v Olomouci tři týdny, během kterých jsme psali první zápočtové písemky. Potom jsme jeli na exercicie do Rokole. Je to krásné poutní místo nedaleko Nového Města n. Metují, kde mají provinční dům Sestry Schönstattského hnutí. Exercicie nám dával o. Adam Rucki, který působil 12 let v Olomouckém semináři. V rámci přednášek přednesl otec více témat a každý měl jistě nad čím rozjímat. Pro většinu z nás to byly naše první exercicie. Pro mě to byl velmi přínosný čas, kdy jsem mohl v tichu a samotě rozjímat nad svým životem a povoláním. Jsem rád, že jsme byli právě v Rokoli, protože v okolí je krásná příroda, do které jsme mohli chodit na procházky. Po exerciciích jsme jeli na víkend domů a od pondělí nás čekala první praxe. Na ni jsme jeli do sociálních zařízení (hospice, domovy pro seniory, kněžské domovy apod.). Já jsem si vybral Jablunkov, což je nejvýchodnější město ČR. Na praxi jsem byl v Domově sv. Alžběty, který spravuje Konvent sester Alžbětinek. Jedná se o domov pro seniory, který přímo sousedí s klášterem a kostelem sv. Josefa. Protože jsem bydlel přímo v klášteře, neměl jsem to daleko ani do kostela, ani do místa praxe. Náplní mé práce byla pomoc na oddělení, kde jsem se staral o klienty. Praxe pro mě byla velkou zkušeností. Vyzkoušel jsem si péči o staré a nemocné lidi, kteří se o sebe sami nepostarají. Velkým vzorem mi byly řeholní sestry, které tvoří většinu personálu. Jejich přístup k ostatním byl plný křesťanské lásky a obětavosti. Další výhodou, kterou mi dopřál pobyt v klášteře, byl pravidelný denní program, ve kterém byl čas na mši svatou a modlitbu breviáře, který jsem se modlil spolu se sestrami.

 Chtěl bych Vás poprosit o modlitbu za nová povolání ke kněžství, zvláště za ty, kteří si v těchto měsících podají přihlášku do semináře.

Zdraví Jenda Berka

Druhy obsahu: