Duchovní obnova pro mládež

V sobotu 26. 3. 2011 se na Sonusu konala duchovní obnova pro mladé na téma Vztahy k člověku a Bohu. Duchovní obnovou nás provázel P. Michal Šálek, který měl několik promluv, byl prostor ke ztišení, svátosti smíření a prožili jsme adoraci a mši svatou. Dověděli jsme se, že máme tři základní vztahy člověka: vztah k Bohu, k druhým lidem a sám k sobě.

Základem vztahu k Bohu je modlitba. Začněme svůj den ranní modlitbou, ve které Bohu předloíme svůj den a na radu sv. Ignáce z Loyoly si představme Ježíše, který nás bere za ruku a prožívá celý den s námi. Večerní modlitbou si zhodnoťme uplynulý den, ale nedělejme to těsně před spaním, ale v době kdy jsme ještě při síle, například v 18 hodin. Pana prezidenta si taky nepozveme v 23 hodin večer, když jsme v pyžamu :-).

Modlitba je zároveň prostředek, který nás učí rozvíjet umění milovat. Tím budujeme vztahy k druhým lidem, ve kterých je důležité odpuštění a to ne jednou, ale neustále, zejména lidem, kteří jsou nám nejblíže. Buďme ti, kdo udělají první krok ke smíření. Přestože si s některými lidmi rozumíme více a s některými méně, neměl by být v našem životě nikdo, za koho se odmítáme modlit.

Ve vztahu k sobě máme mít na paměti, že jsme milovanými Božími dětmi a naše hodnota se neodvíjí od mínění lidí, ale od faktu, že Ježíš za nás položil svůj život. V tom ať nás utvrzuje častý pohled na kříž.

Na závěr přinášíme pár zamyšlení: Co od modlitby očekávám?, Čím mohu být já pro druhého darem a obohacením? Na čem stavím svoji hodnotu?                                                           Jirka S. a Jana Š.

Druhy obsahu: