Koledování v Kokorách

Stalo se již tradicí a i letos v kostele Nanebevzetí Panny Marie na sv. Štěpána po mši svaté zazněl vánoční koncert pod vedením paní Lídy Pískové. Posluchači si poslechli devět tradičních koled. Účinkovalo 18 dětí z farnosti. Některé měly svoje sóla ve zpěvu a jiné zase na hudební nástroj. Slyšeli jsme trubku a pozoun, 5x zobcovou flétnu, z toho bylo jednou trio a zazněla koleda Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Na klarinet zahrála Eliška a na příčnou flétnu její sestra Anežka Jurečková. Saxofonu a keyboardu se ujali bratři Hluší.

Děkuji všem za krásné vystoupení a paní Lídě Pískové, která se dětem věnovala a vše s nimi nacvičila.   

            Lucie Kráčmarová

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: