Setkání maminek na Velehradě

V pátek 29. dubna 2016 se šest maminek z farnosti Kokory vydalo na 23. celostátní setkání schönstattských žen a maminek, jako hostující skupinka maminek za ČR. Setkání se konalo na Velehradě v prostorách exercičního domu Stojanov. Čekal nás bohatý program plný přednášek, které vedl P. Stanislav Štefek. Tématem přednášek bylo „Panna Maria, matka milosrdenství“. Páteční program byl zahájen mší svatou, kterou též sloužil P. Štefek.

V jedné z přednášek o odpuštění a smíření zazněla věta: „Děkuji ti Bože, já jsem se ti povedl (a).“ Dokažme se někdy podívat do zrcadla, usmát se a říct si tuto větu. P. Štefek zdůraznil, že to není projev pýchy, ale přijetí sebe sama. Další, co je důležité pro smíření a odpuštění, je mít rodinný rituál. Např.: „Ať slunce nezapadá nad naším hněvem“.

Měly jsme čas i na osobní volno, které jsme věnovaly procházkám, ale také kávičce v místní cukrárně za slunné soboty na zahrádce. V sobotu jsme prošly Branou milosrdenství a společně se pomodlily. V odpoledních hodinách byla možnost jít ke svátosti smíření.

V neděli jsme setkání zakončili slavnostní mší svatou, při které jsme obnovili korunovaci Panny Marie. Po ní nás čekal výborný oběd a pak hurá domů. Fyzicky i psychicky jsme si o tomto víkendu odpočinuly a duchovně se obohatily.

Panna Maria nás stále ochraňuje, je naší přímluvkyní. „Nedělejte si starosti, jsem s Vámi!“ Maminky z kokorské farnosti

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: