Ohlédnutí za XXII. farním plesem okem pořadatele

 

Chci upřímně poděkovat všem, kteří jste si udělali 21. ledna čas a přišli jste. Byli jste skvělí a bylo vidět, že se dobře bavíte. Skupina ROKY opět nezklamala a protáhla naše taneční svaly. Místa na tancování bylo dost, a tak taneční odborníci i my laici jsme mohli ukázat, co v nás je. Všiml jsem si také hojné účasti starší seniorské generace. I vám patří dík. Asi budu muset opět připomenout svým rodičům, že ještě nejsou tak staří, aby na ples nemohli přijít.

No a teď řeč čísel. Počet prodaných vstupenek se letos zastavil na čísle 190. Pro zajímavost v roce 2016 to bylo 233 a v roce předešlém 242 prodaných vstupenek. Asi už víš, vážený čtenáři, co Ti chci sdělit. Z důvodu málo prodaných vstupenek, jsme se letos dostali do červených čísel. Ta částka činí minus 5 689 korun českých. Co s tím? Naštěstí naše finanční rezerva z let minulých zasáhla a pomohla. 

Oznamuji Vám tímto, že XXIII. farní ples se bude konat 20.1 2018 v Městském domě v Přerově. Přál bych si, aby Vás přišlo alespoň 250, a všichni se opět dobře pobavili. Těším se na Vás         Jaromír Punčochář ml.

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: