Hromniční pouť matek

Jako každý rok, tak i letos se 4.2. konala Hromniční pouť matek ve Šternberku, v kostele Zvěstování Panny Marie. Maminky z kokorské farnosti putovaly poprvé minulý rok. I letos se opět domluvily a vyrazily. Nakonec jen tři, ostatní většinou kvůli nemoci musely zůstat doma. Pouť začala modlitbou radostného růžence, při níž byla příležitost ke svaté zpovědi. Po ní následovala v  deset hodin mše svatá, při které matky obětovaly svíci za ochranu a dar víry pro své děti a odvrácení zla od svých rodin. Mši svatou celebroval otec Josef Červenka z Lidečka, bývalý šternberský farář. Po mši svaté jsme se šly ohřát a trochu posilnit do přístěnku v areálu bývalého augustiniánského kláštera. Ve 13 hod. jsme se opět sešly v kostele na přednášce, jejíž téma nesl verš z evangelia: „I tvou vlastní duši pronikne meč“. Na závěr byla adorace, požehnání a zakončení pouti, které se zúčastnilo přibližně 600 matek. Kdo měl zájem, mohl pořadatelům napsat svoji emailovou adresu, na kterou byl následně poslán audio záznam z kázání a přednášky, které opravdu stály za to a vryly se do srdcí všech přítomných, nejen matek.                              Jana Jurečková

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: