Ve Vlkoši jsme zakončili školní rok

V předvečer svátku svatých Petra a Pavla jsme měli slavnou mši svatou, kterou celebroval vzácný host - otec Petr Bulvas z Olomouce. Přišly nejen děti z náboženství, ale i jejich sourozenci, rodiče a prarodiče. Děkovali jsme Pánu Bohu za uplynulý školní rok, za všechno, co jsme mohli prožít a naučit se nejen ve škole, ale i v náboženství, za to, že jsme směli poznávat Boha jako dobrého Otce, který chce, abychom i my byli dobří, jak nám také připomněl v promluvě otec Petr. Mši svatou zpěvem doprovázela naše schola a děti byly zapojené do čtení, přímluv i nesení darů. Na závěr mše svaté nastala očekávaná chvíle, kdy jsme předávali vysvědčení z náboženství, pro které si přišlo 21 dětí. Všichni dostali jedničku a ještě jsme udělili několik pochval, protože můžu říct, že se během celého roku moc snažily. Kromě hodin náboženství jsme spolu prožili i krásné chvíle při bohoslužbách, na faře i na výletech. Po mši svaté pozval otec Piotr  Wardecki všechny na farní zahradu na táborák a celý večer jsme si hezky užili.                      Markéta Matlochová

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: