Soutěž Bible a my

Během září a října se na základních a středních školách konala školní kola 25. ročníku dějepisné soutěže Bible a my. Máme radost, že i mezi našimi žáky a studenty je o tuto vědomostní soutěž zájem. Do okresního kola, které se uskuteční v listopadu v Hranicích, postupují vždy dva nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie na škole. Našim vítězům přejeme nejen úspěch v dalším soutěžení, ale hlavně, aby vše, co při studiu Bible pročtou a nastudují, mohli ve svém životě zúročit a využít k dobrému. K procvičení si opět můžete vyzkoušet, jak byste obstáli Vy, naši čtenáři.

Fotografie je z loňského ročníku.                                     Markéta Matlochová


Správné odpovědi z říjnového čísla:

1. František, Šimon, Jakub, Pavel.     

2. Petr - rybářská síť, Jonáš - velká ryba, Salome - usek-          nutá hlava, Jidáš - váček s penězi, Mojžíš - kamenné      desky, Samson – oslí čelist   

3. c) Jozue    

4. 1 – Bůh, 2 – Noe, 3 – Terach, 4 – David, 5 – Jeremjáš

 

A nyní nové otázky na měsíc listopad:

1.    Najdi v přesmyčce jména evangelistů:

EKRMA          ………………………………

ŠMOUTA        ………………………………

AJN                 ………………………………

ŠLKUÁ           ………………………………

2.    Bible je souborem mnoha knih. Jak se jmenuje ta         první?

a)    První kniha Mojžíšova (Genesis),

b)    První kniha letopisů,

c)    Evangelium podle Matouše.

 

3.    Kterým z následujících jazyků nebyla psána Bible?

a)    Řečtina

b)    Asyrština

c)    Hebrejština

 

4.    Doplň jedno slovo do pravidelně se opakujícího výroku v textu o stvoření světa:

„(Bůh) viděl, že je to …................................“

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: