Děkanátní časopis: Slovo pro každého

Římskokatolická farnost Přerov vydává pro celý děkant Přerov od roku 1995 časopis Slovo pro každého.

Časopis vychází každý měsíc na první pátek kromě letních prázdnin, kdy vychází na červenec-srpen jedno prázdinové číslo v polovině července, a zářijové číslo vychází na poslední neděli v srpnu. V současné době má každé číslo 16 stran formátu A4. Uzávěrka příštího čísla je vždy uvedena na straně 16 dole.

Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Zdeněk Mlčoch, Alena Pizúrová, Rostislav Dočkal, Jaroslav Branžovský

Stálí spolupracovníci: Libuše Calábková, Zdeňka Mollinová a další

E-mailová adresa: casopis@farnostprerov.cz

Vítáme také příspěvky z ostatních farností děkanátu.

Obsah jednotlivých čísel časopisu a většinu čísel také ke stažení ve formátu PDF najdete zde:

Ročník 2016

Ročník 2015

Ročník 2014

Ročník 2013

Ročník 2012

Ročník 2011

Ročník 2010

Ročník 2009

Ročník 2008

Ročník 2007

Ročník 2006

Ročník 2005

Ročník 2004

Ročník 2003

Ročník 2002

Ročník 2001

Ročník 2000

Ročník 1999

Ročníky 1997 a 1998

Ročníky 1995 a 1996

 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: