Zpovídání v Přerově

Příležitost ke svaté zpovědi je vždy 30 minut před každou mší svatou kromě nedělního dopoledne. Dále se zpovídá každý pátek od 16:00 do 18:00 a také ve středu od 18:00 do 18:30 hod.

V kostele sv. Vavřince se tedy zpovídá takto:

Pondělí 7:30 - 8:00
Úterý 7:30 - 8:00
Středa 7:30 - 8:00
Středa 18:00 - 18:30 (zima 17:30 - 18:00)
Čtvrtek 7:30 - 8:00
Pátek 7:30 - 8:00
Pátek 16:00 - 18:00
Sobota 18:00 - 18:30
Neděle 18:00 - 18:30

V kostele v Předmostí se zpovídá:

Pondělí 17:30 - 18:00

Ve výjimečných případech je možné požádat o zpověď také mimo tyto termíny.

Před Vánocemi a Velikonocemi bývají další termíny ke zpovědi navíc a přijíždí zpovídat více kněží. Tyto termíny najdete ve farním časopisu a v týdenním programu života farností.

Kromě Vánoc a Velikonoc doporučujeme přistupovat ke svátosti smíření také na začátku školního roku, před dušičkami, na začátku postní doby a před slavností Seslání Ducha svatého, kdy také zveme další kněze na výpomoc se zpovídáním.

Pro opravdový křesťanský život se doporučuje chodit ke zpovědi každý měsíc.

Farář zpovídá ve zpovědní místnosti v předsíni bočního vchodu z Kratochvílovy ulice a kaplan ve zpovědnici vlevo od vchodu do zákristie. Na zpověď se čeká v kostele u bočního vchodu. Bílé světlo znamená, že se ve zpovědní místnosti zpovídá a je volno. Červené světlo znamená, že se právě někdo zpovídá a je třeba počkat. Když je kněz ve zpovědnici, tak má rozsvícené světlo, a zda se někdo zpovídá, je vidět.

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: