Římskokatolická farnost Přerov

Do farnosti patří tyto obce a části Přerova:
Přerov, Kozlovice, Podolí, Újezdec, Želatovice, Lověšice a Výmyslov.

Ve farnosti jsou tyto kostely a kaple:
Farní kostel sv. Vavřince - Pouť slavíme v neděli kolem 10. srpna.
Filiální kostel sv. Michaela na Šířavě - Pouť slavíme 29. září.
Kaple sv. Jiří na Horním náměstí - Pouť slavíme v sobotu kolem 24. dubna.
Kaple Panny Marie Bolestné před kostelem sv. Vavřince.
Kaple sv. Jana Sarkandra v Újezdci - Pouť slavíme v neděli kolem 6. května.
Kaple sv. Vendelína v Kozlovicích - Pouť slavíme v neděli kolem 20. října.
Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Podolí - Pouť slavíme 5. července.
Kaple Navštívení Panny Marie v Lověšicích - Pouť slavíme v neděli kolem 31. května.
Kaple sv. Petra a Pavla (Božského Srdce Páně) v Želatovicích - Pouť slavíme v neděli kolem 29. června.
Kaplička Panny Marie Bolestné „Pod nemocnicí“ - Společné modlitby bývají dvakrát ročně v neděli odpoledne v první polovině září a května.

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: