Ztišení a naslouchání

O letošním adventu jsem byla mile překvapena, jak se dnešní děti dokáží ztišit a naslouchat moudrosti příběhů z Bible i ze života. Každý pátek v adventní době jsme se scházeli v kostele s těmi nejmenšími, abychom se společně připravovali a těšili na Vánoce. Děti do kostela přicházely s lampičkami nejen na jejich adventní setkání, ale především na mše svaté v neděli i v týdnu. Společně jsme hvězdičkami zdobili jednotlivá patra našeho adventního stromu na nástěnce v předsíni kostela, kde si děti zapalovaly svoje lampičky, pak procházely temným kostelem v průvodu za zpěvu Ejhle, Hospodin přijde. Přibývající tmu jsme prozařovali světlem lampiček, světlo víry jsme objevovali a prohlubovali při mši svaté. Snad se nám díky modlitbám a snaze o ctnosti, o kterých jsme se v příbězích poučili, alespoň trošičku podařilo připravit se na oslavu Ježíšova narození a o svátcích se zadívat do jesliček na malé miminko jako na ten největší dar…

 Markéta Matlochová

Fotka z živého betléma, který každoročně hrají vlkošské děti na farní zahradě.

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: