Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Polovina školního roku je za námi. Již tradičně pololetí ukončujeme výletem předškoláků do Dubu nad Moravou. Tento výlet je odměnou předškolním dětem za snahu a píli v prvním pololetí. Ani letos děti nebyly zklamány. Nejprve jsme navštívili kostel zasvěcený Panně Marii, kde se děti dozvěděly něco o historii tohoto krásného poutního místa, o tom za jakým účelem byl chrám postaven. Poklekli jsme před svatostánkem a zázračným obrazem Panny Marie Dubské, kde se děti pomodlily nejen za sebe, ale i za všechny, které mají rádi a za ty, kteří to nejvíce potřebují. Pan farář Jan Kornek dětem ukázal kapli sv. Josefa, našeho patrona a sv. Huberta, patrona myslivců. A protože pan farář je myslivec, nechyběla ani prohlídka mysliveckého salonu na faře se všemi trofejemi. Poznávání zvířátek dělalo dětem očividně radost. Nenudily se ani v ostatních prostorách fary. Pan farář dětem umožnil, aby byly jako doma, a tak si děti v obrovských prostorách plných zákoutí zahrály na schovávanou. Největším dobrodružstvím pro ně byla večerní pochůzka, kdy procházely faru pouze při malém světýlku hořící svíce.

Výlet je za námi a my jsme opět v Kojetíně na začátku doby postní. Abychom dokázali být jako světýlka v tomto světě, začali jsme postní období přímo u Pána Ježíše v charitní kapli. Dali jsme si předsevzetí, být lepší. A protože to není jednoduché, zvláště naší temperamentní chlapci to dobře vědí, prosili jsme o přímluvu Pannu Marii a pomoc samotného Pána Ježíše. S Boží pomocí vstupujeme do dalšího období…             Marie Přecechtělová

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: