Májové pobožnosti

Že květen je měsíc Panny Marie, to už vědí děti ve Vlkoši. Její socha je krásně ozdobená závojem i květinami. Denně bývá v kostele májová pobožnost, jen v neděli ne – to se totiž scházíme u kapliček, pokud zrovna neprší.

Na první dětské májové jsme se s dětmi setkali hned první květnový pátek. Po mši svaté jsme s farníky zpívali mariánské písně, Anička přečetla májové čtení na pokračování, a pak děti recitovaly báseň o Panně Marii. V závěru nás poslední verše „…proto se za všechny, kteří ji neznají, společně pokloňme Panence Marii.“ vybídly k pokleknutí před oltářem. Následovaly Loretánské litanie a desátek růžence za naše děti i za jejich rodiny.

Nedělní májové bývají moc hezké, jarní sluníčko nás zve ven. Příroda se probouzí, všechno kvete, voní, a když zrovna neprší, bývají pobožnosti venku, postupně u 4 kapliček – v lese u obrázku Panny Marie, ve Věžkách, na Kanovsku a na Loukách.

Po druhé májové, kam se většina účastníků vypraví na kole nebo na koloběžce, protože se dá jet po cyklostezce, jsme mohli u kříže pozorovat kolouška, který se zatoulal. Pro děti to byla zajímavá podívaná a věříme, že si ho srnka našla.

Poslední nedělní májovou obohatila schóla, která zazpívala mariánské písně s kytarou. Jsem moc ráda, že se při májových můžeme setkávat, modlit a chválit Pána Boha v našem kostele i v krásné přírodě.                              Markéta Matlochová 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: