Putování po pramenech

V pátek 18. května se uskutečnil dlouho plánovaný výlet dětí z náboženství do lázeňského městečka Luhačovice.

Tentokrát jsme vyměnili pohodlí autobusové dopravy a poprvé jsme se společně vydali vlakem. Bylo to velmi náročné, protože nás jelo 6 katechetů včetně P. Tomáše Klíče (který má v děkanátu Přerov na starosti duchovní vedení katechetů) a 11 dospělých – maminek a babiček, včetně 1 dědečka společně se 69 dětmi ve věku od 3 do 13 let z různých farností našeho děkanátu. Celkem tedy 86 osob. Jízda vlakem má své nesporné přednosti, co se týká určité bezstarostnosti jízdy, volnosti pohybu či využití WC, ale mívá také své záporné úskalí – zpoždění. Ano, i náš vlak měl z důvodu poruchy lokomotivy 35 minut zpoždění, a tak se děti také pocvičily v trpělivosti. Poté, co jsme dorazili do cílové stanice, vydali jsme se kolem nového kostela Svaté rodiny na lázeňskou kolonádu.

My, katecheté, jsme si v Luhačovicích pro děti připravili program, v němž jsme propojili lázeňské prameny s „prameny křesťanského života“ svátostmi. Děti se rozdělily do 7 skupinek a každá skupinka doprovázená některým z dospělých procházela podle mapky určité lázeňské prameny, u nichž jsme měli připravené různé aktivity k prohloubení a pochopení významu svátostí. Tak si děti připomněly svátost křtu, smíření, eucharistie, pomazání nemocných, biřmování, kněžství a manželství. Po absolvování celého okruhu jsme si pochutnali na skromném obědu z vlastních, maminkami připravených svačinek a ve 13 hodin jsme v kostele Svaté rodiny slavili mši svatou, kterou celebroval P. Tomáš. V závěru mše svaté dostal každý účastník výletu malý dáreček v podobě placky se spínacím špendlíkem, který nám má připomínat, že „Ježíš je má voda života“, jak hlásá nápis na placce.

Po mši svaté následoval půlhodinový rozchod, aby si děti mohly koupit nějaký suvenýr či sladkost. Odpoledne, ještě než jsme vyrazili k nádraží, byly na programu také hry a soutěže. V 16:30 nám jel zpáteční vlak do Přerova, do kterého jsme nastoupili – někteří trochu unavení, ale všichni šťastní, že se nám výlet tak pěkně vydařil. Vždyť i počasí k nám bylo přívětivé. Nejen, že jsme nezmokli, ale odpoledne svítilo i sluníčko.

Za sebe mohu říct, že to byl pěkný (i když náročný) výlet a myslím, že i děti byly spokojené. Alespoň z jejich reakcí a úsměvů mám takový dojem. Tak příští rok opět? Už se moc těšíme…                     Alena Pizúrová 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: