Ohlédnutí za prázdninami ve školce

Tak jako každý rok, i letos nám prázdniny rychle uběhly a děti se od 20. srpna postupně navracejí do Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně. Zatím co prvňáčci v září usedají do školních lavic, ve školce přibudou zase nové tváře maličkých dětí. Je to neustálý koloběh a někdy je z toho smutno dětem i nám, že nás čas rozdělil. Tato skutečnost a také touha dětí navštívit opět Charváty se stala jedním z hlavních motivů uspořádat malý školní tábor pro děti. Letos o prázdninách se nám podařilo myšlenku zrealizovat. Tábora se zúčastnily předškolní děti i několik dětí, které naši školku v minulých letech opustily. Všichni jsme měli radost ze vzájemného setkání. Prožili jsme společně čtyři dny naplněné vzájemným sdílením, modlitbou, hrou, soutěžemi, toulkami přírodou a koupáním… Nechybělo ani dobrodružství a hledání pokladu. Při rozluštění záhady a nalezení pokladu jsme se utvrdili v tom, že největším pokladem je vzájemná láska a víra v srdci. Růžence, které byly součástí pokladu v starobylé truhle, nám to budou připomínat.                                                                                                                                             Marie Přecechtělová

Druhy obsahu: