Zprávy z Charity

Národní potravinová sbírka

 

Rádi bychom poděkovali všem štědrým dárcům i ochotným dobrovolníkům, kteří se podíleli na Národní potravinové sbírce. Ta proběhla v sobotu 10. listopadu v malém Tescu. V průběhu celého dne vybírali dobrovolníci z řad zaměstnanců i farnosti nejrůznější trvanlivé potraviny a drogerii. Mnoho lidí přišlo do obchodu s úmyslem do sbírky přispět, někteří se o aktivitě dozvěděli od nás. Někteří přispívali více než štědře, jiní zase přihodili aspoň tatranku nebo čaj. Každá maličkost se však počítá a v dalších měsících vše pomůže lidem a rodinám, které se ocitli v nouzi a se kterými v naší charitě pracujeme. Celkem se nám podařilo letos vybrat 630 kg potravin a 59 kg drogerie! Všem zapojeným srdečně děkujeme a těšíme se na další ročník.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Milí farníci,

začátkem ledna vyrazí do ulic Tříkrálová sbírka 2019. Přinášíme tedy malé opakování toho, jak dopadla sbírka z roku 2018. Na Přerovsku se vybralo 906 941,-. Částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 364 890,- použila Charita Česká republika na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Částka 542 051,- se vrátila zpět do naší charity a byla přerozdělena: na pomoc rodinám a lidem v nouzi bylo použito 80 000,-. Na kompenzační pomůcky Domácí hospicové péče se použilo také 80 000,-. Částkou 160 000,- jsme dofinancovali auto pro Charitní pečovatelskou službu, 50 000,- na dofinancování auta pro Domácí hospicovou péči. Stabilizace pracovního týmu Domácí hospicové péče proběhla za podpory částky 100 000,- a částkou 70 000,- jsme dofinancovali projekt „Postavíme most“ pro seniory. Do nouzového fondu ACHA putovalo 2 051,-.

Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1. do 14. 1. 2019. V Přerově vyrazí koledníci do ulic v pátek 4. 1. a v neděli 6. 1. 2019. Jako každý rok hledáme ochotné dobrovolníky, kteří nám pomohou s realizací sbírky. Potřebujeme zejména koledníky (všech věkových kategorií), vedoucí skupinek (starší 15 let) a ženy ochotné pomoci s přípravou občerstvení a zajištění zázemí pro koledníky. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Martiny Krejčířové (koledování v Předmostí, tel. 777 729 521) a u Mgr. Emilie Šmídové (koledování v Přerově, tel. 731 914 944).

Velké díky patří všem, kteří nám pomáhají a kteří jakýmkoliv způsobem ke sbírce přispívají svým dílem. Přejeme Vám požehnané prožití Vánoc a do nového roku vyprošujeme mnoho Božího požehnání.

Za Oblastní charitu Přerov Emilie Šmídová

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: