Pouť do Říma

Národní pouť 2019 se koná u příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a následného pádu totalitního režimu v Československu. Čeká nás bohatý duchovní i poznávací program, který vyvrcholí slavnostní mší svatou ve svatopetrské bazilice (úterý) a setkáním s papežem Františkem při generální audienci (středa). K putování po Římě za doprovodu zkušeného průvodce můžete využít základní itinerář cestovní kanceláře (viz plakáty), nebo se připojit k menší skupince s alternativním programem, který bude představen přímo na místě. Přihlašovat se můžete ve farní prodejně v Přerově (Po – Pá 9 -12 a 14 – 17, Ne – po mši sv. 9:00). Potřebné údaje: Jméno, rodné číslo, číslo pasu nebo OP, telefon, adresa a záloha 3.750,- Kč.

Z kázání sv. Jana Pavla II. při kanonizaci sv. Anežky České (12.11.1989):

 

„Buďte jeden k druhému pohostinní bez reptání“ (1Pt 4,9). Tato slova Písma se pro svatou Anežku stala normou, která inspirovala každý její krok konaný v plné důvěře vůči tahům Boží prozřetelnosti a s vědomím, že všechno pomíjí, ale Pravda zůstává na věky! Toto je poučení, které nová světice daruje svým příkladem vám, drazí krajané z českých zemí, ale také církvi v její univerzalitě. Lidské dějiny jsou v neustálém pohybu, časy se mění z generace na generaci a díky novým vědeckým objevům. Na obzoru lidstva, které je stále na cestě, se objevují nové technologie i nové těžkosti, ale za všemi proměnlivými událostmi zůstává trvale platná pravda Kristova, která osvěcuje a zachraňuje. Všechno, co se odehrává na zemi, je chtěno, nebo dovoleno od Nejvyššího, aby lidé cítili nostalgickou žízeň po Pravdě, k ní směřovali, ji hledali a ji nacházeli!

 

Termín zájezdu z Přerova: 10. - 16. 11. 2019 Cena: 7 500 Kč

 

 

1. den - neděle. Odjezd autobusu ve 13 hod z Přerova směr Brno, Mikulov a Řím

  

2. den - pondělí. Ranní hygiena na motorestu před Římem. Prohlídka Fontana di Trevi, Kapitol, Benátské náměstí, Koloseum, památník Victora Emmanuela II., kostel Santa Maria in Aracoeli, Římské Forum, Španělské schody. Metrem k bazilice Santa Maria Maggiore - v 15 hod. účast na národní mši svaté. V 17.30 hod. slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů v kostele Panny Marie Andělské a mučedníků.

3. den - úterý 12. listopadu - DEN 30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ. Snídaně formou bufetu na hotelu. Metrem do baziliky sv. Petra ve Vatikánu, kde se v 10 hod. zúčastníme národní mše svaté společně s našimi pastýři – biskupy, kněžími a Církví České republiky. Společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky české.

4. den – středa 13. listopadu. Snídaně v hotelu. Metrem odjezd do Vatikánu, kde se od 9.30 hod. setkáme při generální audienci se Svatým otcem Františkem společně s našimi krajany, žijícími v zahraničí. Metrem přejedeme k Lateránu, kde se v bazilice sv. Jana zúčastníme od 15 hod. národní mše svaté, při níž zakončíme program národní poutě.

5. den - čtvrtek. Snídaně v hotelu. Metrem do Vatikánu, návštěva Vatikánských muzeí s průvodcem. Aventin, jeden ze sedmi starobylých pahorků Říma, bazilika sv. Sabiny – dominikáni, cedrové dveře z 5. Stol., mše svatá. Benediktýnský kostel sv. Anselma, na Aventinu u benediktýnů pobýval v 10. stol. i náš sv. Vojtěch. Palác Maltézských rytířů (klíčová dírka). Návrat na hotel, nocleh.

6. den - pátek. Snídaně v hotelu a naložení zavazadel do našeho autobusu. Odjezd metrem k bazilice sv. Pavla za hradbami - prohlídka interiéru, rajské záhrady a muzea (vstupné), mše svatá. Starobylá římská čtvrť Zátibeří se starými římskými uličkami, obchůdky a bazilikou P. Marie in Trastevere, překrásné mozaiky, freska se sv. Václavem. Bazilika sv. Cecilie mučednice. Tiberský ostrov. K večeru návrat do vlasti pouze s bezpečnostními a hygienickými přestávkami.

7. den - sobota. Po poledni příjezd do Přerova.

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: