Den rodin v Čekyni

Dne 9.6. se konal tradiční Den rodin v Čekyni. Na dvanácti stanovištích bylo zhruba 22 mládežníků, tudíž o něco méně než předešlý rok. To však neměnilo nic na tom, že tento rok se zúčastnilo o přibližně patnáct dětí více, než tomu bylo předešlý rok, to je okolo padesáti.

Někteří starší soutěžící se cítili býti dětmi i okolo dvaceti pěti let, to jim však neubíralo na radosti ze vzpomínek na jejich dětská léta. Počasí bylo více než vydařené. Nepršelo a nebylo ani úporné vedro.

Slavnostní zakončení probíhalo jako každý rok, u táboráku s opékáním špekáčků a rozdáváním diplomů s cenami. Snad se i příště můžeme těšit na více rodin s dětmi, jako tomu bylo tento rok. Děkuji všem, co přišli a rádi si s námi zasoutěžili.

Vít Cekota

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: