Dopletná 2019

V sobotu 11. května jsme se sešli v restauraci „Aniččin dvůr“ v Přerově k setkání pletařek obvazů pro nemocné leprou. Bylo to již 12 setkání. Z různých koutů Moravy přijelo kolem 80 žen, muži jako doprovod. Všechny nás přivítal organizátor této akce, pan Ing. Výleta z Kyjova.

Přišel mezi nás také přerovský pan děkan P. Josef Rosenberg a na úvod pronesl duchovní úvahu na téma: „Panna Maria, naše nebeská maminka.“ Tato promluva byla velmi krásná, celý sál poslouchal téměř bez dechu. Také popřál všem ženám k svátku matek.

Pan Výleta nás seznámil s organizací naší činnosti. Upletené obvazy posíláme do 11 leptosárií v Asii a Africe. Celkem na 35 míst. Letos bylo posláno celkem 42 balíků (jde o velké balíky posílané lodí nebo kamiony). Z některých adres, na které se obvazy posílají přichází dopisy s poděkováním, z některých není žádná odezva, někde musí příjemce za balík zaplatit clo. Proto rozeslal na všechna místa adresátů dopisy, zda si přejí zasílat obvazy, tak se nyní čeká, jaká bude odezva. Také nás navštívila paní z Prahy, kde také pletou obvazy. K svátku maminek přednesla jedna pletařka takovou úvahu:

Maminka

Ve 4 letech řekneme: Mami, ty umíš všechno na světě.

Ve 12 letech řekneme: Maminka všechno neví.

Ve 14 letech řekneme: Maminka nic neví.

V 18 letech řekneme: Matka je úplně mimo.

V 25 letech řekneme: Ano, matka o tom asi něco ví.

V 35 letech řekneme: Měli bychom se zeptat maminky.

V 48 letech řekneme: Jaký na to má názor maminka?

V 65 letech řekneme: Jak rád bych o tom mluvil s maminkou.

Ještě před společným obědem jsme si zazpívali při harmonice známé písničky z našeho mládí, nálada byla velmi příjemná. Po losování tomboly si každý odnesl malou výhru, mohly jsme předat upletené obvazy a zakoupit si příze. Po dobrém obědě jsme se rozešli nebo rozjeli do svých domovů.

Žofie Kornelová

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: