Děkanátní výlet dětí

Ve čtvrtek 16. května 2019 se dva autobusy a dvě auta plné dětí a jejich doprovodu vypravily do Rožnova pod Radhoštěm. Během výletu jsme měli možnost setkat se s bývalým přerovským děkanem - otcem Pavlem Hofírkem, zahrát si různé hry, prožít krásnou dětskou mši svatou v kostele všech svatých a nevšedním způsobem projít Valašskou dědinu v rožnovském skanzenu.

Během odpolední hry se osm skupinek dětí vydalo podle mapky k jednotlivým stanovištím u významných budov skanzenu. Během cesty prošli osm Ježíšových blahoslavenství, se kterými se seznámili formou příběhu, hry nebo soutěže. Katecheté si na každém stanovišti připravili pro děti úkol, který s daným blahoslavenstvím souvisel. Za projití a splnění všech stanovišť byly děti odměněné sladkostí, magnetkou i památkou na velkou hru - každý dostal barevnou záložku s textem z Matoušova evangelia (Mt 5,3 - 10).

Jsme moc rádi, že se děti z našeho děkanátu mohly setkat na výletě a vzájemně se poznat. Můžeme je pochválit, protože byly opravdu hodné, pěkně se k sobě chovaly a věříme, že se zase o kousek přiblížily k Ježíši. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali a děti ve skupinkách doprovázeli.

Katecheté děkanátu Přerov

Co si z výletu odnesli organizátoři?

Výlet dětí z náboženství mi přinesl nejprve spoustu práce (rozdávání a zpracování přihlášek, účast na poradách, komunikace s dopravcem, rodiči i hostitelskou farností, příprava kázání, poledních her a v neposlední řadě také jídla na oběd). Díky efektivnímu rozdělení úkolů v našem katechetickém společenství jsem ale také spoustu dalších věcí řešit nemusel. V Rožnově dokonce došlo i na dvě hodiny osobního volna v bratrském rozhovoru a modlitbě s otcem Mariuszem během odpolední hry ve skanzenu. Děti byly z výletu viditelně a slyšitelně nadšené, což mi po návratu potvrdilo i několik rodičů. Pro pořadatele je právě toto největší odměnou. Další velkou radostí pro mě zůstává ochotná spolupráce mezi katechetkami včetně některých nových i staronových tváří (sestra Oldřiška, Helena, Alena…). Potěšila i deklarovaná ochota pánů farářů podělit se o náklady na dopravu, což nakonec v letošním roce prý ani nebude potřeba. Zdá se tedy, že tento formát výletu se osvědčil a získává v pastoračním plánu našeho děkanátu čím dál pevnější místo. Pokud se příští rok přidají také farnosti, které s námi zatím nejezdí, budeme potřebovat autobusy tři. V neposlední řadě má tento výlet nesporný misijní rozměr. Je totiž spontánním svědectvím o víře žité v rodinách na Přerovsku a tím také o budoucnosti katolické církve v tomto regionu.

P. Tomáš Klíč

Myslím si, že na letošním výletu nebyla žádná vada. Počasí super, každý autobus měl svého duchovního vůdce, při zpáteční cestě byly děti spokojené a příští rok pojedou určitě zase. Co mi tento den přinesl? Spokojenost z počtu dětí, které se na výlet přihlásily. Zapomněla jsem na všechny všední starosti. I když jsme tvořili velkou skupinu, vládl klid, pohoda a radost. Při mši svaté otec Mariusz vyzval všechny děti k utvoření jednoho kruhu (jednoho velkého společenství), to bylo moc krásné. Já jsem naprosto spokojená.

Lucie Kráčmarová

Pro mne to bylo příjemné setkání se starými známými. :-)

 

P. Pavel Hofírek Strana 6 Slovo pro každého Ročník 25, Číslo 2, Červenec a srpen 2019

Krásnou zkušenost s těmi, kteří spolupracovali na tomto výletě, byla to pro mě radost. Krásné čtvrteční počasí po propršené středě.

Krásné hodnocení pana mlynáře u větrného mlýna, který žasl nad tím, jak hezký program jsme dětem připravili a ocenil, že je vedeme k víře, hledání Boha a naslouchání mu v tichu (několikrát si vyslechl třetí blahoslavenství: Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví).

Krásné chvíle se spokojenými dětmi a těmi, kteří je doprovázeli.

Krásný pocit po přečtení smsky o. Tomáše, že druhý autobus dojel v pořádku a že v něm vládla radostná nálada a spokojenost.

Markéta Matlochová

Určitě mě to zase utvrdilo v tom, že tenhle výlet je dobrý, je fajn v tom pokračovat. Potěšilo mě, že se vždy najdou ochotní pomocníci, kteří dokážou táhnout za ten správný provaz správným směrem. Moc mě oslovil pan řidič svojí bezprostředností, pohodou, ochotou... Taky otec Mariusz mi přišel geniální svojí bezprostředností, schopností komunikovat s jakýmkoli dítětem...

Petra Pročková

Díky za něj. Hezky nachystaný od Věčnosti i od organizátorů. Přiměřeně naplněný program, dobře rozdělené úkoly a promyšlené věci organizačně. Super :)

s. Oldřiška Zálešáková

Ve čtvrtek 16. dubna 2019 jsem již po třetí jela na výlet s náboženstvím. Tentokrát naše cesta směřovala do Rožnova pod Radhoštěm. Jely dva autobusy plné dětí a dvě osobní auta. Z Kokor jelo 10 dětí a 2 maminky. Aby nám cesta rychle utekla, pomodlili jsme se "malou Májovou". Když jsme dorazili do Rožnova, navštívili jsme blízký kostel Všech Svatých, nádherně vyzdoben a především měnil barvu světel. Na začátku nás přivítal otec Pavel Hofírek, který působil řadu let v Přerově. Po mši svaté jsme měli přestávku na oběd. Některé děti hrály překážkovou dráhu, jiné se točily na kolotoči. Po pauze jsme se rozdělili do družstev a dostali svého vedoucího a šli jsme do skanzenu. Tam jsme se pohybovali dle přiděleného plánku a sbírali razítka za splněné úkoly. Hlavním tématem zastávek bylo blahoslavenství. Osm blahoslavenství = osm stanovišť. Někde jsme měli hádat (vědět) kolik máme darů Ducha svatého a jinde jsme převraceli mini nábytek. Po ukončení posledního úkolu jsme šli dál, až jsme narazili na dřevěné pódium, kde nám byli předány odměny za splněné úkoly (ale nejvíce pozornosti přitahovala veverka na stromě. Pak už nás čekala cesta domů. Už teď se těším na další výlet. Kam to asi bude?

Laura Marie Horáková

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: