Charita Přerov

Milí čtenáři,

 

s koncem školního roku nám také končí první polovina roku 2019. Pro Charitu Přerov to byl čas plný změn a pohybu. První významná změna nastala hned na počátku ledna, kdy se z Oblastní charity Přerov stala (v rámci sjednocení názvů charit v olomoucké diecézi) Charita Přerov. Tato „malá změna“, kdy se z názvu vytratí jedno slovo, však s sebou nese mnoho starostí, protože je potřeba na všechny úřady a registrace změnu nahlásit, nechat udělat nová razítka, zaktualizovat informační tabule a propagační letáky, natisknout nové vizitky, opravit nápisy na charitních autech a mnoho dalších maličkostí. Mezi tím probíhala již tradiční Tříkrálová sbírka, při které se v děkanátu Přerov vybralo celkem 943 648 Kč. Za všechny Vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

V prvních dnech měsíce února se přestěhovala Občanská poradna a poradna pro dlužníky z ulice 9. května, kde do té doby sídlila společně s vedení charity, do nových prostor na náměstí TGM, do budovy bývalého Emosu. Jejím přemístěním do středu města se zlepšila dosažitelnost a přístupnost poradny pro všechny klienty, jak z Přerova, tak ze širokého okolí, kteří se v Přerově obtížně orientují. Nové prostory poradny na svátek sv. Josefa, slavnostně požehnal přerovský děkan P. Josef Rosenberg.

Posláním poradny je poskytovat poradenství v občanskoprávních záležitostech lidem v nouzi, přispět k řešení jejich nepříznivé sociální situace a k jejich lepší informovanosti, znalosti svých práv a povinností. Sociální pracovnice poskytují informace, rady a pomoc v oblasti dluhové problematiky, občanského práva, rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a práva sociálního zabezpečení, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání. Služby naší poradny jsou bezplatné.

Další stěhování čekalo koncem dubna i ostatní pracovníky, kteří zůstali v sídle charity na ulici 9. května 82. Od 1. května vedení a provozně ekonomický úsek sídlí na Šířavě 27, v budově bývalého Telekomu. Přestěhovali jsme se do místa, kde mají již řadu let sídlo dvě naše největší služby, a to Charitní pečovatelská služba a Domácí zdravotní a hospicová péče. Prostory se nám velmi líbí a také se nám tím výrazně zjednodušila komunikace. K tomu, aby se nám dobře a prospěšně pracovalo, nám 15. května nové prostory slavnostně požehnal děkan, P. Josef. Mezi pozvanými hosty byli primátor města Ing. Petr Měřínský, náměstek pro sociální záležitosti Mgr. Petr Kouba a zástupci vedení Odboru školství a sociálních věcí. Nechyběla také bývalá ředitelka Oblastní charity Přerov Ing. Marta Šťastná. Žehnání doprovodilo vystoupení scholy Boží Bang. Všem, kteří jste nás svou účastí podpořili, srdečně děkujeme.

Alena Pizúrová

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: