Představeni společenstvi LORENCO

Vážení přátelé!

Již mnoho roků se v přerovské farnosti setkáváme a společně vystupujeme pod názvem „SPOLEČENSTVÍ LORENCO“. Jméno Vavřinec se latinsky řekne Lorenco a tak vznikl název našeho společenství. Nejsme v pravém slova smyslu společenství, ale různorodá skupina lidí – laiků, kteří se během roku zapojují do organizování různých vystoupení spojených s liturgickou dobou. Asi mezi nás těžko přijdou ti, kdo čekají nějakou odměnu, pro které by to byla ztráta času, lidé toužící vzdělávat se ve víře, nebo ti, kdo potřebují přebývat na modlitbách. Nepřijde k nám ani ten, kdo myslí, že vše a všichni musí být “IN“.

Kdo vlastně jsme a co děláme?

Jsme společenství nadšených lidí, kteří připravují jak technicky, tak dramaticky ŽIVÝ BETLÉM“! Je to hrané Boží Slovo pro celé naše město.

O sv. Mikuláši chodíme městem a posloucháme básničky, modlitbičky a rozdáváme sladkosti dětem. Mladým lidem a dospělým oříšky s větami o lásce, přátelství a milosrdenství.

Na Štědrý den večer čteme a zpíváme koledy. Boží Hod patří koledám a mluvené slovo vánočním příběhům. Setkáváme se s lidmi, kteří přicházejí do kostela k betlému, zazpívají si staré koledy, poslechnou příběhy a odejdou. Byly roky, kdy ten den mohli lidé přispět na bezdomovce.

Po Vánocích se setkáváme v období před postní dobou na dětském karnevalu a pro dospělé připravujeme Masopustní koblih. Lidé se dozvědí něco z historie masopustu a o tom, že končí doba zábav a plesů. Vybrané peníze za koblihy použijeme k zaslání balíků s brýlemi na misie.

Mnozí se zapojují do hrané pašijové křížové cesty, kterou jdeme venku před kostelem.

O slavnosti Jana Křtitele čteme z Bible za doprovodu varhan. Jen málo lidí přichází na tuto modlitbu za město a ty, kteří neznají Boží slovo. Je to pro nás, co čteme, hluboký duchovní zážitek.

Tak, to je SPOLEČENSTVÍ LORENCO. Možná si řeknete, že je toho mnoho, ale ne do každého vystoupení se všichni zapojí, každý si vybere, to co je mu vlastní.

A proč vás seznamuji s Lorencem? Protože jste všichni zváni: děti, děti a rodiče, děti společně s prarodiči, ochotní mladí lidé. Ale to by nebylo společenství, kdyby nepřišli lidé všeho věku, lidé věřící i nevěřící (ti jsou také mezi námi). Jsme tu pro všechny lidi dobré vůle. Těšíme se na vás!

Libuše Calábková

Ostatní třídění: