Další úspěšný rok Maltézské pomoci v Přerově

Možná to zní i trošku troufale, ale naše statistika o počtu dobrovolníků, klientů a „odpracovaných hodinách“ je toho nezpochybnitelným důkazem.

Po 8 letech bohatých zkušeností můžeme konstatovat, že zaměření našich aktivit na seniory a zdravotně postižené, bylo dobré rozhodnutí. Přestože se ochotných dobrovolníků, kteří bez nároku na odměnu věnují svůj čas a mnohdy nemalé úsilí „cizímu“ člověku, najde v Přerově a jeho okolí bohudíky dost, stále to nestačí na uspokojení všech požadavků klientů, jejich rodin a organizací, které jsou zaměřeny na péči o seniory a zdravotně postižené spoluobčany Přerova.

Je naší velkou radostí, že v současné době je v Přerově aktivně zapojených 58 dobrovolníků ve věku 15 až 79 let. Celkový počet od vzniku centra je 85 dobrovolníků. Jen v průběhu prvního pololetí roku 2019 bylo „odpracováno“ našimi dobrovolníky úžasných 869 hodin. Ročně je to vždy víc než tisíc pět set hodin, které dobrovolníci věnují svým klientům. A to pouze za slovo „Děkuji“.

Naši dobrovolníci dochází ke svým klientům v domácí péči nebo do Domova pro seniory a Domovů s pečovatelskou službou. Náplní společného setkání je převážně povídání, čtení, prohlížení fotek, hraní stolních her, procházka atd. Zdravotně postiženými osobami mladšího věku je nejčastěji využíván doprovod dobrovolníka na plavecký bazén nebo doprovod při jízdě na speciálně upraveném kole pro handicapované osoby.

Je dojemné sledovat, jak často vzniká mezi klientem a našim dobrovolníkem to vzácné pouto přátelství. Nejednou jsem jako koordinátorka od dobrovolníků slyšela, že svoji činnost vnímají jako obohacení a naplnění života o novou zkušenost. Jsem ráda, že se nám stále potvrzuje, že když druhému něco ze sebe nezištně dáváme, je to potěšení nejen pro obdarovaného, ale také snad i pro samotného dobrovolníka.

Přesněji – ne vždy. Protože každý z nás má také zkušenost s tím, že při dobrovolnictví musí člověk tak nějak snad i do značné míry zapomenout sám na sebe, na svoji náladu, na svoje potřeby, na svoji lenost atd. a být pro druhého. Ne, opravdu to není vždy jednoduché, snadné a příjemné. Proto si velmi vážíme

každého, kdo si chce třeba jen dobrovolnickou činnost vyzkoušet, ale především ty, kteří u této obdivuhodné činnosti stále rok za rokem vytrvávají. Moc děkujeme!

Jen díky Vám může Maltézská pomoc v Přerově pomáhat tam, kde je to přínosné a tolik potřebné.

 

 

 

Nemohu se nepodělit o jeden z mnoha důkazů toho, jaké krásné vztahy se mohou během dobrovolnictví vytvářet. Tento e-mail jsem dostala od studentky Střední pedagogické školy, slečny Kristýnky:

Dobrý den, paní Bílková,

chtěla jsem Vám jen sdělit dojmy z dnešního, již zmiňovaného, pohřbu mojí klientky.

 

Dojalo mě to stejně jako pohřeb mojí vlastní babičky. To asi svědčí o tom, že jsem měla paní Martu opravdu ráda a záleželo mi na ní. Pohřeb byl na 12:00 hod. Před budovou jsem se setkala s Helenkou (vnučkou paní Marty) a ta mě dokonce vzala s sebou a šly jsme vstupem pro rodinu (což mne velmi potěšilo). Lidí nebylo moc - asi 20.

Během toho, co byly odehrávány písničky, jsem se dívala na její vystavěnou fotku před rakví a vzpomínala na časy strávené spolu, na naše vzpomínky, vtipné okamžiky, ale i smutné pohledy a slova, která mi říkala, když jsem od ní odcházela.

Mluveného slova se neujala rodina, ale paní, která tohle dělá. Zmiňovala se o jejím životě a většinu informací jsem znala právě od paní Marty, tak jsem si opět vzpomněla na to, jak mi o všem vyprávěla. Co mě ale opravdu dojalo a překvapilo bylo to, když ta paní četla poděkování ohledně péče o paní Martu (což sepisovala Helenka) a stálo tam poděkování Domovu důchodců a sestřičkám, ale právě i velké poděkování MNĚ. Tak to mě dorazilo už úplně a strašně mě to potěšilo, tohle jsem opravdu nečekala.

Po skončení si mě odchytl i zeť paní Marty a moc mi děkoval, že jsem za ní chodila. Tohle člověka opravdu moc potěší.

Na paní Martu vzpomínám opravdu jen v tom nejlepším a chybí mi jako vlastní babička. Myslím, že to nebyla „náhoda“, že mi byla přidělena právě ona.

Jitka Bílková

koordinátorka Maltézské pomoci v Přerově

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: