Pro mládež

Stránka pro mládež

Jednačtyřicet nových rytířů Jedi na Edenu

Světové setkání mládeže očima účastníků

Asi dva měsíce před začátkem setkání jsem byl osloven z Arcibiskupským diecézním centrem pro mládež Olomouc, jestli bych mohl být vedoucí autobusu OL-14, že budu mít na starost dopravu děcek na předpro-gram, z předprogramu do Krakova a pak i z Krakova zpátky domů. Nikdy jsem nic takového ještě nedělal, ale říkal jsem si, že by to mohla být dobrá příležitost, poznat se lépe s děckama z našeho děkanátu.

Stránka pro mládež

Ministrantský den v AKS 

V sobotu 18. května 2016 se v Arcibiskupském kněžském semináři konal ministrantský den pro ministranty z celé arcidiecéze.

Na ministrantský den jsme vyrazili v počtu celkem 12 ministrantů z Přerova i Předmostí, a to od 9 do 15 let a 3 ministranti nad 15. Sraz byl okolo 7. hodiny na nádraží v Přerově, odkud jsme vyrazili vlakem do Olomouce. Po drobných peripetiích jsme nakonec dorazili na olomoucké nádraží a vydali jsme se pěšky do semináře.

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře 

 

Boží dar

Ve svém minulém článku jsem měl příležitost Vám předat několik myšlenek na téma Boží milosrdenství. Tím jsem samozřejmě Boží milosrdenství nevyčerpal. To ani nejde. Věřím, že každý, kdo chce žít s Bohem v užším přátelství, si má být vědom toho, že jej Bůh obdarovává. Chtěl bych Vám předat myšlenku, která mě v nedávné době velmi zaujala a potěšila.

Začátek vyučování náboženství v Přerově

Přerov

Stránka pro mládež

Arcidiecézní setkání mládeže

Stránka pro mládež

Pozdrav z teologického konviktu

Život v Teologickém konviktu v Olomouci je jiný než běžná studijní praxe jakéhokoliv studenta vysoké školy. Chtěl bych Vám tedy přiblížit denní řád a aktivity, kterých se účastníme.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ nabízí Josef Janšta, jáhen a katolický spisovatel

 

Blíží se začátek vyučování. Ve třídě je nezvyklé ticho, protože hned v první hodině se bude psát písemka z matematiky. Děvčata i kluci si opakují vzorečky, Mirka s Luckou se zkoušejí navzájem a stačí se přitom pomodlit k andělům strážným, aby jim pomáhali. Do třídy vchází Libor, černovlasý štíhlý elegán. Volá na všechny: „Doufám, že se neučíte!?“

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Drazí přátelé, chvála Kristu!

Víkendovka pro mladé v Němčicích nad Hanou

Čas: pátek 7.11. až neděle 9.11. 2014                   

Místo: fara v Němčicích nad Hanou

Organizátor: Vít Adamík, Barbora Bílková          

Počet účastníků: 25 mladých a perspektivních farníků

Hostitel: P. Mgr. Tomáš Strogan

 

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro mládež