Pro všechny

Svatovavřinecké hody

Svatovavřinecké hody v Přerově        11. srpna 2019

  Mše svatá v předvečer - Kostel sv. Vavřince, sobota v 18:30 hod.

 

  Hlavní hodová mše svatá   - Kostel sv. Vavřince v 9:00 hod.

Bude sloužit hlavní armádní kaplan

 plukovník gšt. ICLic. Mgr. et. Mgr. Jaroslav Knichal.

 

  Slavnostní slovo k hodům - Náměstí TGM v 10:15 hod.

 Promluví primátor Ing. Petr Měřínský a děkan P. Mgr. Josef Rosenberg.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Mše svaté:

Přerov, sv. Vavřinec 8:00 a 18:30 

Předmostí 18:00

Hodová mše svatá v Předmostí

Předmostí

Mše svaté slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Mše svaté:

Přerov, sv. Vavřinec 8:00 a 18:30

Předmostí 18:00

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Boží Tělo s průvodem

Předmostí

Děkanátní Boží Tělo, Mons. A. Basler

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec, kaple

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Farní den

Přerov, fara

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro všechny