Život (Co děláme)

Zážitkový víkend k nezaplacení

Konečně pátek. Stojím nad otevřenou taškou a snažím se tam naházet potřebné věci. Ještě triko na volejbal. Raději bych měla zůstat doma a uklidit. Jó, do kaple potřebuju teplou mikinu. Kdo se bude učit s kluky? To bude v pondělí zas vypadat. „Nejezdi nikam,“ slyším odněkud za mnou. Na chviličku zaváhám. Ještě krátké gatě. Bude vedro. Hotovo. Zabaleno. Konečně dávám pusu mým „chlapům“ a vydávám se na cestu. Přibírám do auta další čtyři matky. Máme smíšené pocity. Chce se nám? Nechce se nám?

1. 6. 12 NOC KOSTELŮ

Již podruhé tato akce proběhne také v Přerově. Jedná se nejen o celonárodní akci, ale též mezinárodní, protože probíhá také na Slovensku, v Rakousku, Německu a Nizozemí.

Stránka pro mládež

Jarní víkend pro ministranty   

Z centra Ráj

V polovině března se na Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích konala 24hodinová postní duchovní obnova s Františkou Böhmovou na téma Mateřství. Po příjezdu se účastnice ubytovaly a po večeři začal program. Fanynka začala legendou O kamenné palmě, na které jsme si mohly uvědomit, jak přijmout své problémy a těžkosti a hlavně - kde na to čerpat sílu. Po příběhu jsme si zkusily udělat každá svůj strom a pak jsme postupně všechny stromy obcházely a v tichu žehnaly ženě, které strom patřil. Po večerním programu jsme šly spát a těšily se, co přinese zítřejší den.

Postní duchovní obnova v Přerově

Dne 25.2.2012 se uskutečnila v naší farnosti duchovní obnova na téma „Radostný půst - Nejoblíbenější liturgická doba?“

Název vyhlíží na první pohled paradoxně vzhledem k obvyklým i vžitým praktikám. Ti však, kteří mají upřímnou chuť a odvahu pustit se do „dobrodružství s Bohem“,  mohou být při jeho správném pochopení odměněni Kristovým přiblížením se, vnitřní proměnou, větší svobodou a prožitkem „radostné bolesti půstu“.

Představujeme křesťanská společenství

Do třetice – o modlitbě sv. růžence

V lednovém i únorovém čísle „Slova pro každého“ jsme si přečetli o zapojení přerovských farníků do modlitby svatého růžence společně ve skupinkách, nebo do Živého růžence, kterého se mohou zúčastnit i staří a nemocní.

Růženec je rozjímáním po boku Mariině. Procházíme-li obrazy růžence, učíme se číst Krista. Od početí Syna Božího, až po slavné nanebevstoupení.

Stránka pro mládež

Ministrantský turnaj ve florbalu

Pro ministranty z našeho děkanátu se v sobotu 18. února uskutečnil v Kojetíně florbalový turnaj. Zúčastnilo se ho pouhých čtrnáct chlapců, kteří se rozdělili do tří družstev: domácí KFC-Kojetín (pět hráčů), sousední Měrovice (tři hráči), kterým vypomohli dva ministranti z Horní Moštěnice, a početně nejslabší mužstvo FK Draci z Přerova (čtyři hráči). Role rozhodčího se ujal pan Květoslav Machalík z Chropyně.

Pozdrav ze semináře

Drazí farníci,

Karneval v CMŠ

V úterý 21. 2. 2012, před Popeleční středou, jsme s dětmi v Církevní mateřské škole v Přerově prožili veselý karneval. Děti v krásných nápaditých maskách tancovaly, soutěžily, hrály hry a mlsaly. Představily své masky a odnesly si drobnost na památku. Karnevalovým veselím je prováděly paní učitelky, převlečené za dva klauny.                                                                           Iveta Frýdková

Z centra Ráj

V rámci Národního týdne manželství pořádá Centrum pro rodinu Ráj v přerovském děkanátu už třetím rokem „Den pro manželství“. Pravidelně bývá náplní přednáška o vztazích mezi manželi s doprovodným programem. Cílem akce je podpořit hodnoty manželství a rodiny, vyzvat lidi k zamyšlení nad tématy vztahů v manželství a inspirovat je k práci na svém manželství, která pak přináší bohaté plody celé rodině.  V letošním roce jsme tuto akci uspořádali v úterý 14. února, v den svátku Sv. Valentýna.

Stránky

Prihlásit se k odběru Život (Co děláme)