Přerov, Předmostí

Toulky přerovským děkanátem

 Farnost Předmostí

Úvodník - leden 2015

Drazí čtenáři,

vstoupili jsme do nového roku 2015 – vše je tedy ještě před námi – všechny radosti i všechny starosti. Proto bych chtěl využít v úvodu tohoto prvního letošního čísla myšlenku jednoho irského novoročního přání:

Do nového roku vám nepřeji, abyste zůstali ušetřeni každého utrpení, ani to, aby vaše další cesta byla samá růže a aby po vaší tváři neskanula žádná slza, abyste nezakusili žádnou bolest - ne nic z toho vám do nového roku nepřeji. Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, bolest a úzkost vás činí zralými.

Rosteme ve víře - kněžské osobnosti

Mons. Josef VRANA, biskup  (1905 – 1987)

Přečetli jsme a doporučujeme . . .

Občan uvažuje cestou k lékaři                       Petr Piťha

ZAMILOVANOST jako duchovní zkušenost

Více informací o knize, kterou naše farnost vydala, najdete dále v článku.

Rosteme ve víře - Desatero

Desatero a Ježíš

 

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Drazí přátelé, chvála Kristu!

Jen tak ve stručnosti

Advent a Vánoce

     Přestože je v předvánočním čase většinou ještě více úkolů a starostí než v ostatních dobách roku, tak se jistě dá večer najít chvíle, kdy se může celá rodina sejít ke kratičké modlitbě u adventního věnce. Podobně v době vánoční se může rodina setkat u stromečku a betléma. Takové chvíle jsou důležité, protože společná modlitba upevňuje rodinné společenství.

 

Otevření kostelů k jesličkám

Představujeme přerovská společenství

Společenství křesťanských žen

Naše společenství vzniklo po otevření centra Sonus v roce 1997. Na výzvu tehdejšího otce děkana p. Josefa Lambora se tehdy přihlásilo několik žen, v čele s dnes již zemřelou paní Františkou Hradílkovou. Začaly jsme se scházet každých 14 dní vždy v sudé úterky od 16 do 18 hodin na Sonusu.

Přečetli jsme a doporučujeme

Připravte cestu Pánu

                                                                                 Milan Hromník

Úvahy nad liturgickými čteními v adventní době

Stránky

Prihlásit se k odběru Přerov, Předmostí