Přerov, Předmostí

Jen tak ve stručnosti

Setkání pro evangelizaci

     Děkuji těm, kdo přišli na první setkání pro evangelizaci nebo o tato setkání projevili zájem. Zvu také ostatní, aby na některá z budoucích setkání přišli. Nechtěl bych, aby se tato setkání stala záležitostí jenom určité skupiny farníků, ale přeji si, aby tato setkání byla stále otevřená pro všechny. Termíny setkání najdete v diáři.

Rosteme ve víře - Desatero

8. PŘIKÁZÁNÍ

 Nebudeš lhát

„Nevydáš křivé svědectví proti bližnímu svému.“                                     (5Mojž 5,20)

Osmé přikázání vypadá na první pohled málo aktuální. Kdypak se nám stane, abychom svědčili před soudem? Ale už dětské zpovědní zrcadlo ví, že vlastně vystupujeme denně jako svědkové, žalobci nebo jako soudci chování jiných.

Světec měsíce

Svatá Mariana Barbara Cope

Obětavá sestra řádu sv. Františka, která věnovala svůj život péči o malomocné.

Narodila se 23.1.1838 v Heppenheimu v západní části Německa. Rodiče, Petr a Barbara Witzenbacher Cope, se po roce přestěhovali s malou Barbarou do Utice v New Yorku a pak měli 9 dalších dětí. Barbara, po základním osmiletém vzdělání, pro onemocnění otce nastoupila do továrny, aby podporovala rodinu. Cítila povolání k duchovnímu životu, ale do kláštera vstoupila až ve 24 letech v Syrakusách.

Rozhovory

Začátkem července byl do přerovské farnosti jmenován nový jáhen, Zdeněk Mlčoch.

 

Rád bych pozdravil všechny čtenáře farního časopisu.

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Horní Moštěnice

Moštěnský kostel patří mezi nejstarší kostely na Přerovsku. Svědčí o tom i výzkumy archeologů, kteří nedávno před opravou kostela tu objevili pod podlahou stříbrnou záušnici z 10. - 11. stol. a drobnou minci parvus z období vlády Václava II.(1283 - 1305).

Jen tak ve stručnosti

Začátek pastoračního roku

     Od pondělí 1. září 2014 včetně začíná vyučování náboženství v Přerově pro žáky základních a středních škol, viz rozvrh na straně sedm. Žehnání školních tašek bude při mši svaté v neděli 7. září v 10:30 v kostele sv. Vavřince. První středeční mše svatá pro školní děti bude 10. září v 18:30. Pokračování přípravy mládeže na biřmování bude v neděli 7. září v 19:30 na Sonusu, příprava dospělých na biřmování ve čtvrtek 4. září v 17:30 na Sonusu.

Přečetli jsme a doporučujeme

Youcat       Modlitební knížka pro mladé

Po stopách mamutů

V sobotu 7. června jsme se rodiče s dětmi z Církevní mateřské školy v Přerově sešli před ZŠ v Předmostí. Počasí nám přálo – od rána nám svítilo sluníčko, pan děkan nám dal své požehnání na cestu, paní učitelky rozdaly poštolky, které nás celou dobu provázely… a mohlo se vyjít směrem „mamutí stezka“.

Slovo pro každého 2013

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Události let 1945 - 1948

V dnešní části „Událostí“ pokračujeme reakcemi na proces s Jozefem Tisem.

 

Adolf Kajpr se v Katolíku zamýšlí nad slovy, kterými se obžalovaní při bratislavském procesu zaštiťovali. Ti často tvrdili, že všechno, co dělali, bylo v zájmu slovenského národa.

Stránky

Prihlásit se k odběru Přerov, Předmostí