Přerov, Předmostí

Děkanátní časopis: Slovo pro každého

Římskokatolická farnost Přerov vydává pro celý děkant Přerov od roku 1995 časopis Slovo pro každého.

Vzpomínky se vrací

Vámi uvedený seznam kněží z minulého měsíce vrátil moje vzpomínky do dětství v obci Radslavice a v nich na našeho kněze P. Rafaela Rozsypala, s nímž byl v jeho poslední chvíli nezapomenutelně spojen můj život. Protože jste děkanátní časopis, vzpomínku posílám spolu s fotografií tohoto vzácného člověka, jenž podle mé maminky vykonával i děkanský úřad. (Nevím kdy a kde.)

Stránka pro mládež

Jarní víkend pro ministranty   

Zápisky ze Svaté země

Egypt – Sinaj

Upřímně řečeno, když jsem sem jel, tak mě ani nenapadlo, že se podívám i do Egypta. Ale nejdříve postupně, jak k tomu došlo.

Úvodník - březen 2012

 

Apoštol Pavel píše: „Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná.“ (1Kor 15,17) Kristovu smrt a zmrtvýchvstání si připomínáme o Velikonocích.

Zemřel P. Jan Dobeš

4. února 2012, právě na „kněžskou sobotu“, zemřel na faře ve Svitavách P. Jan Dobeš, na něhož si určitě vzpomínají zejména beňovští farníci. Narodil se 23. září 1931 v Kunštátu. Po odborné škole pracoval jako adjunkt Československých státních statků Svitavy na ředitelství hospodářství Koclířov. Když se rozhodl pro kněžství, získal dálkovým studiem maturitu při bohoslovecké fakultě v Praze v roce 1950 a nastoupil do tamního semináře. Studium bohosloví dokončil v Lito-měřicích a 24. června 1956 byl vysvěcen na kněze.

Rosteme ve víře

        Ctnosti a neřesti – Píle a lenost

Do postního čísla našeho časopisu jsem se rozhodl zařadit ctnost píle a neřest lenosti. Myslím, že v období, kdy se snažíme vybičovat k alespoň trošku nadprůměrnějšímu výkonu ve svém duchovním životě, není na škodu si uvědomit, že jakýkoliv posun k lepšímu v každé oblasti lidského života je úzce spojen s píli a nasazením.

Vzpomínky se vrací

Když jsem v minulém čísle „Slovo pro každého“ četla o kněžích, kteří působili v Přerově, tak jsem zavzpomínala, a proto píši. Jmenuji se Doubravka Petrášová, narodila jsem se 11. 4. 1921 v Přerově a také jsem v Přerově vyrostla, proto tyto kněze znám. Patera Borška znám z nižších tříd, ale pana profesora Ertla znám z Gymnázia v Přerově. Měli jsme ho jako učitele z náboženství. Nastoupila jsem do přerovského 8letého gymnázia a on nás učil. Byl to vysoký muž, příjemného vzhledu a učil nás dobře. Chci upozornit na to, jak to dělal.

Zápisky ze svaté země

Díky tomu, že jsme tu tvořili jakési společenství, ať už s Janem, nebo ostatními mladými lidmi, kteří tu pracovali jako dobrovolníci, nebo studenti, tak jsem se zamyslel nad vztahy mezi lidmi.

Uvědomoval jsem si, jak je důležité mít vztahy s druhými lidmi. Že se ve vztahu můžeme vzájemně obohacovat, pomáhat si, být si oporou, držet se, nebo vzájemně „obrušovat hrany“. Lidské vztahy jsou ale mnohdy nestálé – vyvíjí se, bývají přerušené odloučením...

Slovo pro každého 2012

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Stránky

Prihlásit se k odběru Přerov, Předmostí