Přerov, Předmostí

Po roce opět na Stojanově

Strašně to uteklo! Není to tak dlouho, co jsme se loni loučili v přednáškovém sále velehradského poutního domu Stojanov a už jsme tu zas. Po roce, který uběhl až nečekaně rychle, jsme se opět měli možnost sejít na tak krásném a důležitém poutním místě jako je Velehrad. Letos od 18. do 20. listopadu. 

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

i když je teprve listopad, přípravy Tříkrálové sbírky 2012 se už rozběhly, a tak je ten správný čas seznámit Vás s tím, jak a na co jsme využili výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky.

V lednu letošního roku se v Přerově a okolních obcích vybralo celkem 670 905 Kč. Tato částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 281 780 Kč bylo Charitou České republiky použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část 389 125 Kč se vrátila zpět do Přerova.

Zápisky ze Svaté země

O významu samotných míst...

Místa, která jsou tady ve Svaté zemi a jsou cílem poutníků, ukazují, kde Ježíš skutečně žil, kde něco vykonal a pro nás, poutníky, je zážitek být tam, kde byl sám Ježíš a kde konal divy a zázraky, kde žil. Místa na Krista ale jenom ukazují...

Úvodník - listopad 2011

Říká se, a je to pravda, že když dva dělají totéž, není to totéž. Stejně tak, když se dva dívají na stejnou věc, nemusí vidět totéž.

Nastává měsíc listopad, podzim se přesunul do fáze charakterizované častějšími dešťovými dny, ponurejším obdobím, chřipkovým nádechem. Člověk by nejraději zalezl za pomyslnou pec a už aby to bylo za mnou i s celou následnou zimou. „Raději nevidět a ještě lépe zaspat,“ může si říci jeden.

Z olomouckého semináře

Milí farníci, zdravím Vás z kněžského semináře, kde jsme v druhé polovině září zahájili nový formační rok. Rád bych zde napsal něco málo o semináři. V současné době jsou v České republice dva semináře, a to v Praze a v Olomouci. V Praze studuje 33 bohoslovců, v Olomouci se ke kněžství připravuje 48 studentů. Na ně dohlíží čtyři představení. Na prvním místě je to rektor, který je hlavním šéfem, řídí chod celého semináře. Na pomoc má vícerektora, který má na starosti spíše personální a praktické záležitosti.

Rosteme ve víře

       Ctnosti a neřesti – Statečnost a pomluva Sandro Botticelli - Statečnost  Tentokrát se spolu na chvíli zastavíme u ctnosti statečnosti, další z kardinálních ctností. Jako neřest jsem vybral pomluvu, která sice není přímým opakem statečnosti, ale často je třeba prokázat dost statečnosti, když se musí pomluvě čelit.   Jednou ze základních vlastností lidského života je jeho zranitelnost. Člověk je zranitelný jak tělesně, tak také duševně. Může být zasažen ve své tělesné integritě i ve své přirozenosti.

Představujeme křesťanská společenství

Skupinka žen, pečující o úklid kostela sv. Vavřince – „A“

V našem časopise Slovo pro každého si na dvou posledních stranách mohou čtenáři přečíst v části nazvané Informace stručné oznámení: Úklid kostela, skupina „A“ („B“, „C“). Je zaznamenána vždy ve čtvrtek, a to i s časovými údaji: pro skupinu „A“ je to v 9 hodin, pro skupiny „B“ a „C“ v 15 hodin. Z výše uvedeného vyplývá, že náš farní kostel sv. Vavřince v Přerově uklízíme tři skupiny farnic a někdy i farníků, a to vždy jedna skupina každý týden.

Církevní památky

Univ. prof. ThDr. Alois Musil: Achúna Mítúd, náš bratr Metod (z Brodku u Přerova)

(„Náš misionář, kalendář na rok 1946“, vydala Spol. Slova Božího (SVD) Bratronice, 1945)

Víkend pro ministranty v Nedašově na Valašsku

Ve dnech 14. - 16. 10. proběhla víkendová akce pro ministranty našeho děkanátu. Tentokrát jsme se vydali na Valašsko, do farnosti Nedašov. Dohromady nás bylo 22 (19 ministrantů, kaplan P. Libor Churý, jáhen Petr Káňa z Přerova a jáhen Stanislav Trčka z Kojetína). Odjížděli jsme v pátek odpoledne a vraceli se odpoledne v neděli. Na programu byla mše svatá pro mládež v pátek večer (v 19:00 hod.), po ní večeře a vzájemné seznámení při hře. V sobotu dopoledne jsme odehráli fotbalový zápas proti místním ministrantům (zápas skončil remízou 6:6 a naší prohrou na penalty).

Stránky

Prihlásit se k odběru Přerov, Předmostí