CMŠ Přerov, CMŠ Kojetín, DD Emanuel

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Březen v Mateřské škole sv. Josefa jsme prožili ve znamení našeho patrona sv. Josefa. Sv. Josef byl člověk tichý a také naše letošní oslava jeho svátku v době blížících se Velikonoc proběhla v tichosti a usebranosti. V katechezi se děti zamýšlely nad prací svých otců. Ve Svatém týdnu, který následoval brzy po slavnosti sv. Josefa, jsme spolu s dětmi prožívali křížovou cestu. Naše děti ví, že je to cesta nelehká, ale že křížem nám Pán Ježíš otevřel nebe, protože nás má nesmírně rád. To jsou skutečnosti, které děti vnímají a nepotřebují složité vysvětlování.

Blíží se zápis do přerovské církevní mateřinky

V letošním roce z naší církevní mateřské školy odchází do prvních tříd šest dětí. V lednu jsme s nimi navštívili školu Velká Dlážka, kde si děti jako každý rok vyzkoušely „těžké úkoly“, které budou ve škole plnit. Letos si zahrály na pohádku „O veliké řepě“. Celou pohádkou je provázeli žáci školy. Úkoly jim vysvětlili, a pokud bylo potřeba, také jim pomohli s plněním. Potom jsme vstoupili do první třídy, kde nás přivítala paní učitelka společně s celou třídou. Na přivítanou jsme dětem i paní učitelce zazpívali a vyprávěli, jak jsme chodili koledovat na Tři krále.

Začátek roku 2016 v Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně

Po prožitých vánočních svátcích a zimních prázdninách jsme se 4. ledna opět sešli v Mateřské škole. Děti sdělovaly své zážitky z domu a také ve školce je čekalo překvapení. Pan farář nás pozval do kostela k betlému. Mnohé děti jsou z rodin nepraktikujících, a tak v době vánoční až nyní stály u jeslí, zpívaly koledy a prohlížely si se zájmem všechny postavičky v betlémě. Když se děti vrátily do mateřské školy, měly pod stromečkem další překvapení - spoustu nových hraček. Radost dětí byla veliká.

Advent a Vánoce v přerovské mateřince

Poslední opakování textu, kontrola kostýmu, zaujmout svoje místo v zákulisí a …čekání… „Nesem vám noviny“,… Živý betlém pro naše malé školkové děti začíná. Kdopak je Josef? Honzíkův tatínek, Marie je Eliščina maminka, pastýř zase Bětuščina maminka… děti sedí na svých místech v sále a zpívají koledy a nemohou odtrhnout oči ze svých rodičů. Z Adámka se stal fotograf a vše fotí z první řady. Celý sál ztichne, když zaburácí mocný hlas římského vojáka. Dnes jsou děti právem hrdé na své mámy a táty.

Začátek školního roku v Mateřské školce sv. Josefa v Kojetíně

Ve školním roce 2015-16 je v naší mateřské škole zapsáno 35 dětí, včetně dvou dětí integrovaných, čímž je zcela naplněna kapacita našeho zařízení. Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „CESTA,“ který odráží jak proměny přírody v průběhu roku, tak i dění v liturgickém kalendáři.

Co nového v přerovské mateřince?

Září, září, na léto jde stáří, zlaté slunce stále mizí nad hlavou…“

Na sklonku babího léta se vracíme v čase do druhé poloviny prázdnin, kdy děti přivítala školka s nově vymalovanou hernou a dřevěným obložením stěn. Dětem se moc líbila. Na naši otázku, co je ve školce nového, děti odpovídaly podobně: „Nové hračky a plot…“ Těmi hračkami myslely nové obrázky na stěnách a plotem krásné obložení. Pochvalu a poděkování zaslouží dva šikovní tatínkové, kteří úpravy provedli.

Přerovská mateřinka vás zve- informuje - děkuje

Zveme Vás na připravované setkání s farníky v neděli 10. května u příležitosti oslavy Dne rodin a zvlášť maminek. K pěknému prožití nedělního odpoledne přispěje naše školka vystoupením pro maminky a všechny přítomné pásmem písní, říkadel a nebude chybět ani pohádka. Další setkání připravujeme u příležitosti ukončení již pátého roku zahájení provozu Církevní mateřské školy v Přerově v pátek 29. května v 18.00 hodin na Noci kostelů v Přerově u sv. Vavřince.

Ohlédnutí za svátkem sv. Josefa v Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně

V měsíci březnu jsme v naší Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně oslavovali svátek našeho patrona a přímluvce sv. Josefa. Děti postavu Ježíšova pěstouna dobře znají, přesto se v krátké katechezi dozvěděli z úst P. Pavla zase něco nového, například jaké nářadí sv. Josef používal při práci a s jakým nářadím tedy učil zacházet i chlapce Ježíše.

Mateřská škola sv. Josefa na začátku roku 2015

Zatím co příroda odpočívá, v naší mateřské škole je stále živo. Nový rok jsme zahájili oslavou Tří králů. Tak jako mudrci z východu i my jsme se poklonili dítěti Ježíši v jeslích. Navštívili jsme charitu, městský úřad a některé rodiče v blízkosti mateřské školy a popřáli vše nejlepší do nového roku.

Oslavy 10. výročí Církevního dětského domova Emanuel

V září letošního roku uplynulo 10 let od chvíle, kdy do Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi přišly první děti. Proto jsme v dětském domově připravili velké oslavy, které se konaly nadvakrát – nejdříve jsme v sobotu 14.9. slavili výročí s dětmi a vychovateli, kteří naším domovem během 10 let prošli. Měli jsme radost ze setkání s těmi, které jsme už delší dobu neviděli a tak bylo mnoho co povídat a zároveň při fotografiích i zavzpomínat.

Stránky

Prihlásit se k odběru CMŠ Přerov, CMŠ Kojetín, DD Emanuel