CMŠ Přerov, CMŠ Kojetín, DD Emanuel

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Stejně jako v jiných školních zařízeních, také u nás máme začátek školního roku za sebou. Nastoupilo nám deset nových dětí, které si brzy zvykly strávit nějaký čas bez maminky.

Září bylo tedy ve znamení zvykání si a vzájemného poznávání.  Liturgický kalendář nás vybízel k poznání těch, kteří nás předešli a jsou již v nebi. Povídali jsme si proto o sv. Ludmile a o sv. Václavovi.

V říjnu nám pan farář Ryšavý přiblížil modlitbu růžence a my jsme se každý den pomodlili aspoň zrníčko. Krásné babí léto nás povzbuzovalo k radosti ze všeho stvořeného.

Školní rok v přerovské mateřince je v plném proudu

Jako každým rokem i letos jsme se v mateřské škole sešli odpočinuti po prázdninách. Někteří přišli mezi známé kamarády a paní učitelky, jiní přišli poprvé. Odvážnější děti s úsměvem, u některých nechyběly slzičky, jak už to při loučení s maminkou bývá. Brzy vystavíme před mateřskou školou fotografie všech dětí, které v letošním školním roce budou přicházet, letos jako moudré sovičky. Společně s nimi si můžete na stejném místě prohlédnout tablo dětí, které přešly do prvních tříd základních škol.

Jaro v přerovské mateřince

Rozesmáté obličeje budoucích prváčků, kteří se těší do prvních tříd různých přerovských škol, jsme viděli po zápisech do základních škol. Někteří se těší za svými kamarády z vyšších tříd, jiní na známé paní učitelky. Letos nám odejde ze školky 9 dětí do prvních tříd. Brzy proběhl také zápis dětí do mateřských škol, také do naší mateřinky. Letos přišlo k zápisu 25 dětí, ze kterých bylo přijato 9 na uvolněná místa po předškolácích.

Zveme všechny maminky dětí, rodiny i farníky na vystoupení dětí v neděli 11. 5. k příležitosti Dne pro rodinu. Děti si připravují krátké vystoupení.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

V Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně, tak jako v jiných předškolních zařízeních, proběhl zápis dětí na školní rok 2013- 2014.

Rodiče měli možnost přihlásit své děti již 27. a 28. 2. 2013. Jednalo se o děti narozené v roce 2010 a 2011, s možností zahájení pravidelné docházky od 3 let věku dítěte, dále děti 4-5leté, popř. děti s odloženou školní docházkou.

Zápis dětí v Církevní mateřské škole v Přerově

Ve dnech 18. 3. a 19. 3. 2013 proběhl oficiální zápis do naší mateřské školy. Celkem se ucházelo o místo 19 rodičů pro své děti ve věku 2,5 až 5 let. Přednostně bylo přijato 8dětí z praktikujících rodin a rodin, které mají sympatie k církvi. Tito rodiče zapsali své děti po vyhlášení průběžného zápisu v září letošního školního roku. Budou k nám chodit děti z Přerova, Radkovy Lhoty a Henčlova. Máme radost, že se k nám hlásí stále více dětí a pro příští školní rok plánujeme vyhlášení průběžného zápisu už od září 2013.

Advent v CMŠ v Přerově

S příchodem adventu, tedy nového církevního roku, se děti z Církevní mateřské školy v Přerově, jejich rodiče, zaměstnanci a přátelé začali připravovat na vánoční svátky a ukončení kalendářního roku. V sobotu před první nedělí adventní proběhl Předvánoční jarmark ve spolupráci s Centrem pro rodinu v Pavlovicích a farností Přerov. Na ten jsme se s maminkami připravovali již na prvním podzimním tvoření, kdy se maminky učily plést košíky a ty potom věnovaly do jarmarku.

Předvánoční jarmark

 V sobotu 1. prosince se na centru Sonus konal předvánoční jarmark pořádaný Církevní mateřskou skolou v Přerově, Centrem pro rodinu a farností Přerov. Návštěvníci si mohli nejen vyrobit adventní věnec, zakoupit krásné drobnosti vyrobené maminkami dětí ze školky či ženami ze Společenství křesťanských žen, ale i shlédnout vystoupení dětí přerovské církevní mateřské školky. Výtěžek jarmarku bude věnován na vybavení venkovního hřiště mateřské školy. Děkujeme vám, kteří jste přišli a přispěli a věříme, že se vám jarmark líbil.  

 

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Blíží se Vánoce a těšení se na ně je jedním z nejkrásnějších období v mateřské škole. Ráda bych se podělila o radost, kterou s dětmi můžeme prožívat například při nacvičování vánočního pásma. Učení se je vždy záležitost náročná a pozornost tříletých a čtyřletých dětí krátkodobá.

Třetí rok CMŠ v Přerově

Vážení farníci, Církevní mateřská škola v Přerově působí již třetím rokem. Letos svoji činnost zahájila slavnostní mší pro děti v kapli na faře. Tato mše byla uzpůsobená věkovým zvláštnostem předškolních dětí a sloužil ji P. Libor Churý. Duchovním tématem letošního roku jsem zvolila modlitbu Otče náš. Prvním slovem „Otče“ jsme žili celý měsíc, kdy jsme si povídali, hráli, ukazovali, malovali a zpívali o tom, jak každého z nás Bůh oslovuje, zná mě jménem (první foto), jak mě miluje a jak se o mě stará také skrze lidi.

Zápis do CMŠ v Přerově na rok 2013/2014

Vážení farníci, rodiče, děti!

Církevní mateřská škola v Přerově začíná třetí rok svého působení v přerovské farnosti.

Stránky

Prihlásit se k odběru CMŠ Přerov, CMŠ Kojetín, DD Emanuel