Kokory, Majetín, Penčice

Farnost Kokory, Majetín a Penčice

Základní informace o farnostech.

Socha Panny Marie Fatimské v penčickém kostele

V letošním roce v rámci stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě putovala její socha, dovezená z Fatimy, po diecézích naší republiky. I když do vesnického farního kostela sv. Petra a Pavla v Penčicích doputovat nemohla, mají farníci tuto sochu již 22 roků ve svém kostele.

Jak došlo k tomu, že socha Panny Marie Fatimské se v tomto kostele nachází?

Misie v Kokorách

Ve středu 18. října přede mší svatou se děti z farnosti Kokory poprvé zapojily do celosvětové akce „Milion dětí se modlí růženec“, kdy společně prosí za mír a pokoj na celém světě. I papež František naléhavě vybízí k modlitbě růžence na vytváření civilizace pokoje a míru. Modlitba je totiž činnost, která spojuje nejen člověka s Bohem, ale i lidi mezi sebou navzájem. Příští rok se určitě opět zapojí.

Pouť rodin na sv. Kopečku

Dne 21. května se konala pouť rodin a modliteb za nejmenší. Z naší kokorské farnosti na pouť vyrazilo pět rodin. Někteří šli pěšky ze Samotišek, aby se připojili k motlitbám za nenarozené děti. Mše svatá byla o půl jedenácté. Sloužil ji emeritní olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. Celá bazilika byla zaplněna dětmi. Po mši svaté bylo přichystané občerstvení a program pro děti. Chodilo se po stanovištích a plnily se úkoly. Výhrou byla vstupenka do ZOO zdarma. Před bazilikou se děti mohly projet na koni. Do ZOO se těšili všichni.

Hromniční pouť matek

Jako každý rok, tak i letos se 4.2. konala Hromniční pouť matek ve Šternberku, v kostele Zvěstování Panny Marie. Maminky z kokorské farnosti putovaly poprvé minulý rok. I letos se opět domluvily a vyrazily. Nakonec jen tři, ostatní většinou kvůli nemoci musely zůstat doma. Pouť začala modlitbou radostného růžence, při níž byla příležitost ke svaté zpovědi. Po ní následovala v  deset hodin mše svatá, při které matky obětovaly svíci za ochranu a dar víry pro své děti a odvrácení zla od svých rodin.

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Kaplička v Olší u Majtína

Kaplička sv. Metoda v hájku Olší u Majetína je známá celému okolí. Pověst říká, že v Olší kázali novou víru sv. Metoděj a jeho následovníci. Od té doby tu snad stál nad vydatným pramenem dřevěný sloupek s obrazem Panny Marie, jehož vodu lidé pili, jí se omývali a věřili, že spolu s modlitbou dojdou uzdravení. Kaplička byla vystavěna za duchovního správce P. Františka Maloty v letech 1883–1885 na paměť 1000 let od úmrtí sv. Metoděje.

Misijní neděle

V neděli 23. října jsme ve farnosti Kokory oslavili jubilejní Světový den misií, který ustanovil papež Pius XI. před 90 lety. I letos děti zastoupily obyvatele misijních zemí. V převlecích se bohoslužby zúčastnili indiáni, Japonky, černošky, Eskymák, Mexičan, ale také obyvatelky Havaje. Mši svatou obohatili přímluvami, které byly spojeny s nesením 8 obětních darů, které poskytlo Papežské misijní dílo. Děti přinesly v obětním průvodu sedm darů, které byly symbolem vděčnosti, domova, světla víry, poslání, živého slova, nasycení, plodem lidské práce a požehnání.

Pouť kokorských rodin na Velehrad

 

V neděli 11.9. jsme my, „Kokoráci“, navštívili baziliku Nanebevzetí Panny Marie a Svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě. Tato bazilika je součástí Velehradského kláštera a je nejvýznamnějším poutním kostelem České republiky s bohatou historií.

Stránky

Prihlásit se k odběru Kokory, Majetín, Penčice