Kokory, Majetín, Penčice

Setkání maminek na Velehradě

V pátek 29. dubna 2016 se šest maminek z farnosti Kokory vydalo na 23. celostátní setkání schönstattských žen a maminek, jako hostující skupinka maminek za ČR. Setkání se konalo na Velehradě v prostorách exercičního domu Stojanov. Čekal nás bohatý program plný přednášek, které vedl P. Stanislav Štefek. Tématem přednášek bylo „Panna Maria, matka milosrdenství“. Páteční program byl zahájen mší svatou, kterou též sloužil P. Štefek.

Dětská křížová cesta v Kokorách

V postní době každou neděli měla u nás v kostele nějaká skupinka křížovou cestu. Např. senioři, maminky, otcové, schola, ale také děti. Sešlo se asi 15 dětí s maminkami. Ti starší, co už uměli číst, četli jednotlivá zastavení a menší děti ke každému zastavení nosily k oltáři symbol. Mezi zastaveními jsme zpívali písničku „Byl jsi tam“ a na klávesy hrála paní Písková. Křížové cesty se účastnily i maminky, které ji celou vedly. Chci bych poděkovat všem maminkám a paní Pískové, že připravily křížovou cestu.

Anežka Jurečková

Koledování v Kokorách

Stalo se již tradicí a i letos v kostele Nanebevzetí Panny Marie na sv. Štěpána po mši svaté zazněl vánoční koncert pod vedením paní Lídy Pískové. Posluchači si poslechli devět tradičních koled. Účinkovalo 18 dětí z farnosti. Některé měly svoje sóla ve zpěvu a jiné zase na hudební nástroj. Slyšeli jsme trubku a pozoun, 5x zobcovou flétnu, z toho bylo jednou trio a zazněla koleda Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Na klarinet zahrála Eliška a na příčnou flétnu její sestra Anežka Jurečková. Saxofonu a keyboardu se ujali bratři Hluší.

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Majetín

Obec Majetín leží v nejjižnější části olomouckého okresu, vzdálena od Olomouce vzdušnou čarou 12 km. Rozkládá se na pokraji úrodné Hané, nedaleko zvedající se pahorkatiny podhůří Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Hranice katastru obce tvoří na jihu říčka Olešnice, na západě rameno řeky Moravy Morávka, na severu les Království a na východě hraničí s katastrálním územím obce Kokory. V současné době má Majetín 1151 obyvatel.

Stránky

Prihlásit se k odběru Kokory, Majetín, Penčice