Kojetín, Měrovice, Křenovice

Farnost Kojetín

Do farnosti náleží město Kojetín (včetně místních částí Koválovice a Popůvky) a také obce Polkovice a Uhřičice, z Kojetína jsou dále spravovány farnosti Křenovice u Kojetína (obec Křenovice) a Měrovice nad Hanou (obce Měrovice a Stříbrnice).

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Kojetínské 250. výročí

Milí věřící z přerovského děkanátu, srdečně Vás zvu do Kojetína, kdy si v sobotu 11.2. 2017 připomeneme 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu. Mši svatou, která začne v 15 hodin, bude celebrovat Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup.

Mše svatá s otcem arcibiskupem

Kojetín

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Nové pietní místo na hřbitově pro kněze v Měrovicích nad Hanou

Doposud existovala na hřbitově vzpomínka na čtyři kněze - dva kněze, kteří jsou pohřbeni do rodinných hrobů a dva kněze, jež připomínaly kamenné desky na hlavním kříži hřbitova. Jednalo se o vzpomínku na P. Jaroslava Kalába (*1952 +1998), který zde působil jako farář a administrátor od roku 1982. Před křížem byl vytvořen jakýsi domnělý hrob s deskou a nápisem připomínající 27 leté kněžské působení P. Tomáše Klepka (*1892 +1965), arcibiskupského rady a faráře.

Úvodník - říjen 2015

Vstupujeme do měsíce října, který tradičně patří modlitbě svatého růžence. Každý rok se snažím v tomto měsíci číst apoštolský list svatého otce Jana Pavla II., který vydal v roce 2002 k vyhlášení Roku svatého růžence. Onen apoštolský list je vynikajícím papežským dokumentem o této modlitbě. Je zdůrazněn a velmi podrobně vylíčen duchovní rozměr modlitby svatého růžence. Modlitba růžence má být denní součástí našeho života, protože dlouhodobá zkušenost prozrazuje její velmi dobrý duchovní vliv.

Světec měsíce

 

 

Blahoslavený Zefyrin Giménez Malla

Muž, jenž riskoval vlastní život a neváhal se postavit na obranu kněze.

Územní pastorační změny na Kojetínsku

Už delší dobu se mluvilo na Arcibiskupství olomouckém o scelení politických a církevních okrsků. Tato věc se týkala i duchovní správy na Kojetínsku. Jedná se o obec Koválovice (asi 160 obyvatel) a Stříbrnice (asi 250 obyvatel).

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Měrovice nad Hanou

První písemná zmínka o obci je z roku 1466 v Zemských deskách olomouckých, tehdy se ovšem psala Mirowicze a patřila k majetkům olomouckého biskupství, daným králem Zikmundem do zástavy spolu s celým kojetínským panstvím. Panství měnilo držitele při různých prodejích a postoupeních zástav a skoro v každé listině se obec jmenuje jinak. Dnešní jméno Měrovice se objevilo teprve v roce 1567 jako Mierowicze.

Stránky

Prihlásit se k odběru Kojetín, Měrovice, Křenovice