Vlkoš, Bochoř, Říkovice

Vydařená víkendovka aneb . . . .

… aneb Díky postu, poporostu

Soutěž Bible a my

Organizátoři dějepisné soutěže „Bible a my“ v letošním; školním roce úspěšně dokončili již 24. ročník. Letos se soutěže zúčastnilo přes 6000 žáků a studentů. Do celostátního kola, které se konalo 24. března 2017 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, se sjelo 144 soutěžících z různých koutů naší země. 

Vánoční písničky u jesliček v Říkovicích

V neděli 25. 12. 2016 jsme oslavili příchod Ježíška vánočními písničkami u jesliček v Říkovickém kostele. Ministranti a děti si společně s paní katechetkou připravili vánoční pásmo, které navázalo na mši svatou. Na varhany a housle hrál Josef Zanáška, na flétnu Martin Pospíšilík. Zpěvem doprovázely Eliška Zahradníčková, Daniela Dočkalová a Leona Černá, která také hrála na flétnu. Celý program zorganizovala a zrežírovala katechetka Mgr. Elena Pospíšilíková. Prožitek z hudby doprovázel také vizuální zážitek. Na plátno vpředu se promítal obraz z chóru hrajících hudebníků.

Královská návštěva v MŠ a ZŠ Vlkoš

V den svátku Tří králů jsme s dětmi z Mateřské a Základní školy ve Vlkoši prožili tři krásná setkání. Ve školce jsem si před vyučováním „vypůjčila“ tři děti, které jsem oblékla za krále a spolu jsme navštívili všechny třídy ve škole a na závěr i jejich školku.

Jak jsme prožívali advent ve Vlkoši

O první adventní neděli v podvečer byl v kostele adventní koncert a po něm jsme se s rodinami sešli v klubovně na faře, kde jsme si vyprávěli o adventu a možnosti, jak jej ve farnosti i v rodinách prožít. Představili jsme si krásný program, který připravilo naše katechetické centrum v Olomouci. Na nástěnce v předsíni kostela jsme měli obrázek Panny Marie a po stranách dvě okna, kam jsme během adventu dolepovali dětem hvězdičky za účast na mši svaté. Další obrázek jsme měli ve škole a hvězdičky si děti kreslily za modlitbu.

Rozhovory

Milí čtenáři,

přinášíme Vám rozhovor s P. Mgr. Krzysztofem Leonem Klatem, který byl ustanoven výpomocným duchovním farností Bochoř, Vlkoš u Přerova, Říkovice a Žalkovice a sídlí na faře v Bochoři. 

Můžete se nám krátce představit a říci něco o sobě?

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Děkanát Přerov zabodoval v biblické soutěži

V Hranicích se ve středu 23. listopadu 2016 konalo okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Z našeho děkanátu své soutěžící vyslaly 3 školy a každá sklidila úspěch. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo téměř 80 žáků a studentů základních a středních škol, které čekal náročný biblický kvíz. V letošním roce si soutěžící do hloubky nastudovali kapitoly, týkající se Ježíšova narození (I. kategorie), knihy Gedeon a Rút (II. kategorie), Listy Korinstským (III. kategorie) a středoškoláků se týkala témata: Job, Jeremjáš a Pláč Jeremjášův.

Za odměnu na legiovlak

Během října jsme s dětmi z Vlkoše navštěvovali kostel a společně se modlili růženec nebo jeho část. Pro děti byla u sochy Panny Marie připravená nástěnka s prázdným nakresleným „provázkem“, na který jsme postupně dokreslovali „korálky“. Děti přicházely na růženec v pátek přede mší svatou a s náboženstvím jsme měli v kostele schůzku s otcem Kryštofem, který nám ukázal zajímavé sochy v kostele, a společně jsme se pomodlili desátek růžence za nemocnou holčičku.

Výlet do Luhačovic

V sobotu 24. září jsme se s dětmi z náboženství vydali vlakem do Luhačovic. V Hulíně se k nám ještě připojila skupinka rodin z Kroměříže. Ve vlaku jsme hráli seznamovací hru a čas nám rychle ubíhal. Po příjezdu jsme se vydali do kostela Svaté Rodiny, kde na nás čekal otec Jiří Orság se scholou a rodina Štěpánova.

Stránky

Prihlásit se k odběru Vlkoš, Bochoř, Říkovice