CPR, SFŘ, ČKA, Maltézská pomoc

Okénko z Centra pro rodinu Ráj se sídlem v Pavlovicích u Přerova

 

Děti potřebují přijetí a svědectví ze života

Současný svět ukazuje, že už nestačí děti ve školách jen učit. Děti potřebují příklady ze života, zažívat pocit bezpečí, jistoty. Snad i právě proto vznikl před dvaceti lety cyklus preventivních besed Etické otázky každého dne, se kterým přicházím do základních škol v okolí Přerova.  

Pět let Maltézské pomoci v Přerově

Ano, je to opravdu tak – Maltézská pomoc v Přerově oslavila již pět let svého úspěšného působení!

Tak to už je snad doba, ve které se dá spoustu věcí zhodnotit, potěšit se tím, co se povedlo nebo se zamyslet i nad tím, co bychom měli dělat jinak, abychom stále lépe naplňovali heslo Maltézské pomoci „Pomoc potřebným a obrana víry“.

Místní bratrské společenství sekulárního františkánského řádu

Již řadu let se v naší farnosti schází místní bratrské společenství sekulárního, tedy „světského“ františkánského řádu, v současné době v počtu 13 profesních členů. To znamená, že 13 bratří a sester, pocházejících jak z přerovské, tak blízkých i vzdálenějších okolních farností, složilo sliby, kterými se zavázalo zachovávat evangelium po vzoru sv. Františka z Assisi. Řeknete si možná, že jde o závazek nelehký, a je to skutečně tak. Ale závazek může být dobrým pomocníkem tomu, kdo po takovém životě skutečně touží, přestože si je vědom své slabosti a možná i nehodnosti.

AMORIS LEATITIA – RADOST LÁSKY – exhortace papeže Františka

TŘETÍ KAPITOLA - POHLED K JEŽÍŠI - POVOLÁNÍ RODINY

AMORIS LEATITIA – RADOST LÁSKY, exhortace papeže Františka

Pokračujeme v druhé kapitole, kde papež mapuje situaci dnešních rodin.

REALITA A PROBLÉMY RODIN

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

AMORIS LEATITIA – RADOST LÁSKY – exhortace papeže Františka

 

Pokračujeme v druhé kapitole, kde papež mapuje situaci dnešních rodin.

Maltézská pomoc v Městském domě

Dobrá tradice by se měla dodržovat, takže stejně jako v minulých letech, tak i letos jsme se rozhodli zviditelnit činnost přerovské pobočky maltézské pomoci a účastnit se Senior sympozia v Městském domě v Přerově. Akce se konala v úterý 4. října během celého dne. Maltézskou pomoc spolu se mnou prezentovala Eva Kvašňáková se synem Kamilem a za farnost se k nám přidala naše milá sestřička Marie Goretti, nemocniční kaplanka.

AMORIS LEATITIA – RADOST LÁSKY – exhortace papeže Františka

 

 

Dnes pokračujeme s úryvky z další části druhé kapitoly, kde papež mapuje situaci dnešních rodin

 

AMORIS LEATITIA – RADOST LÁSKY – exhortace papeže Františka

Dnes pokračujeme úryvky z další části druhé kapitoly, kde papež mapuje situaci dnešních rodin

 

REALITA A PROBLÉMY RODIN – ….Potřebujeme nalézt slova, motivace a svědectví, které nám pomohou dotknout se těch nejniternějších tkání mladých lidí tam, kde jsou nejvíce schopni velkorysosti, závazku, lásky i hrdinství, abychom je tak vybízeli k nadšení a odvážnému přijetí výzvy manželství.

Stránky

Prihlásit se k odběru CPR, SFŘ, ČKA, Maltézská pomoc