Charita Přerov, Charita Kojetín

Slovo z Charity

Charitní putování do Křtin

Oblastní charita Přerov letos slaví 25. výročí své činnosti. K této příležitosti jsme ve spolupráci s farností Přerov uspořádali pouť do Křtin a Sloupu.

Slovo z Charity

 

 

Milé sestry a bratři,

Slovo z Charity

Kontejner pro Haiti

Již 12 let pomáhá Arcidiecézní charita Olomouc na Haiti. Na podporu místních lidí byla vyhlášena sbírka Kontejner pro Haiti, která bude na ostrov doručena na podzim 2017. Sbírka trvá až do září a potřebné věci můžete donést i na Oblastní charitu Přerov, odkud budou dopraveny do Olomouce a poté na Haiti.

Více o sbírce na našem webu www.prerov.charita.cz nebo na www.haiti.cz.

 

Slovo z Charity

Co je nového v  centru Lačo jilo – Dobré srdce?

Slovo z Charity

Milí farníci,

Slovo z Charity

Domácí hospicová péče

Moto:                                            „Lidský život je jako cesta. Má začátek a má konec.

            Dojde-li na konec někdo, na kom mi záleží, chci být s ním.

            Dojdu-li na konec já, budu snad s těmi, kteří mi rozumějí a mají mě rádi…“

 

Postní almužna 2017

Milí farníci,

Slovo z Charity

Milí farníci,

opět se nám blíží doba Tříkrálové sbírky, kterou již dobře znáte.

V loňském roce jsme v Přerově a okolních obcích vybrali 794 590 korun. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se zpět do daného regionu vrací 65%. Druhá část 35% zůstává k dispozici Charitě Česká republika a je využita na humanitární pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporu charitního díla.

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Slovo z Charity

Milé sestry a bratři,

od září jsme opět zahájili pravidelný program Setkávání seniorů SPOLU. V první polovině roku jsme udělali pár vycházek do okolních kostelů (Troubky, Horní Moštěnice). Protože se vycházky moc líbily, budeme v nich pokračovat, dokud nám to počasí dovolí. Na říjen jsme nachystali vycházku do kostela v Bochoři. Pro ty, kdo mají rádi zvířata, je připravená exkurze na školní farmu Střední zemědělské školy v Přerově. S sebou je možné vzít nějaké pamlsky, jako jsou jablíčka, mrkev, suchý chleba apod.

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín