Charita Přerov, Charita Kojetín

Slovo z Charity

Milé sestry a bratři,

od září jsme opět zahájili pravidelný program Setkávání seniorů SPOLU. V první polovině roku jsme udělali pár vycházek do okolních kostelů (Troubky, Horní Moštěnice). Protože se vycházky moc líbily, budeme v nich pokračovat, dokud nám to počasí dovolí. Na říjen jsme nachystali vycházku do kostela v Bochoři. Pro ty, kdo mají rádi zvířata, je připravená exkurze na školní farmu Střední zemědělské školy v Přerově. S sebou je možné vzít nějaké pamlsky, jako jsou jablíčka, mrkev, suchý chleba apod.

Slovo z Charity

Milí farníci,

možná znáte sv. Vincence z Pauly, patrona charitního díla. Jeho život a nasazení pro chudé a potřebné si připomínáme vždy 27. září. I to je důvod, proč kolem tohoto data místní charity otvírají své dveře veřejnosti, pořádají koncerty, jarmarky a benefice, při kterých chtějí lidem přiblížit své služby a poslání.

Slovo z Charity

Domácí hospicová péče

 

Motto:                                     „Lidský život je jako cesta. Má začátek a má konec.

Dojde-li na konec někdo, na kom mi záleží, chci být s ním.

Dojdu-li na konec já, budu snad s těmi, kteří mi rozumějí a mají mě rádi…“

Slovo z Charity

Romské komunitní centrum Lačo jilo

– Dobré srdce a Romské komunitní centrum Žížalka

„Ukaž gadžovi, že jsi člověk, a on ti ukáže, že i on je člověk - Sikhav gadžeske, kaj sal manuš, jov tuke sikhavela, hoj the jov hin manuš.“

Slovo z Charity

Postní almužna 2016

Milí farníci,

postní snažení je za námi, radujeme se z velikonočních událostí a s nadějí očekáváme příchod Ducha svatého – přímluvce a utěšitele. Ráda bych Vás v tomto čase povzbudila i skrze výsledky Postní almužny – Vašeho konkrétního úsilí o milosrdné srdce.

Slovo z Charity

Jak se vyhnout dluhům?

Milé sestry a bratři,

Slovo z Charity

Modlitební alarm

Alarm zazní, když jde do tuhého. Když se něco stane a je potřeba ihned jednat, aby se zabránilo škodám.

V rámci Domácí hospicové péče Oblastní charity Přerov se rozezvučí modlitební alarm. Vždy, když je potřeba aktivně se zapojit svou modlitbou za duši nemocného a jeho rodinu, na jejich podporu.

Slovo z Charity

Postní almužna

Milí farníci,

letos k nám přichází postní doba ve velmi brzkém termínu. Člověk se pomalu ještě nevzpamatoval z vánočního období a už aby se zas o něco snažil. Věřím, že nám to pomůže v osobním duchovním růstu, vždyť rosteme, pouze pokud na sobě pracujeme.

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016

V Tříkrálové sbírce 2016 se v přerovském regionu podařilo vybrat celkem 794 590,- Kč, což je o  34 tisíc víc než v loňském roce.

Slovo z Charity

„Mikulášské“ potraviny

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín