Charita Přerov, Charita Kojetín

Slovo z Charity

Sbírka pro Ukrajinu

Během listopadu mohli lidé po celé olomoucké arcidiecézi přinášet na všechny farní i oblastní charity teplé oblečení, deky, přikrývky apod., které v průběhu prosince byly dopraveny na Ukrajinu, kde pomohly tamějším obyvatelům. Do sbírky se zapojila i naše Oblastní charita Přerov, kde se celkem nashromáždilo 35 pytlů dobrého oblečení. Lidé přispívali věcmi v dobrém stavu, některé z nich byly zcela nové.

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

v brzké době se opět rozběhnou přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Je tedy ten nejvhodnější čas seznámit Vás s tím, jak jsme využili výtěžek Tříkrálové sbírky 2014. 

V lednu letošního roku se v Přerově a okolních obcích vybralo celkem 741 817,- Kč. Tato částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 313 361,- Kč bylo Charitou České republiky použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část 428 456,- Kč se vrátila zpět do Přerova.

Slovo z Charity

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec.“ Lk 6,36

Ježíšova výzva k milosrdenství a napodobování našeho nebeského Otce se v průběhu října ozvala hned dvakrát.

Slovo z Charity

Od 1.10.2014  bude v Oblastní charitě Přerov

nový pastorační asistent

Tuto pozici zřizuje Arcibiskupství olomoucké a bude ji zastávat Mgr. Emílie Šmídová.

Slovo z Charity

Počítačový kurz pro začátečníky

Oblastní charita Přerov pořádá kurzy práce na počítači pro seniory. Kurz se skládá ze sedmi lekcí, které probíhají vždy v pondělí na Centru SONUS, Palackého 17a. První skupina od 13 do 14:30 hod. a druhá skupina od 14:45 do 16:15 hod.. Cena kurzu je 450,- Kč. Přihlásit se můžete u Martiny Krejčířové tel.: 777 729 521 nebo 581 209 298.

Potravinová sbírka

Slovo z Charity

Postní almužna 2014

Další fungování Setkávání seniorů SPOLU ohroženo

Další fungování Setkávání seniorů SPOLU ohroženo

Vážení farníci, milí senioři,

řada z Vás navštěvuje naše aktivity pro seniory, které pořádáme vždy v pondělí a ve čtvrtek na Centru SONUS. Bohužel, v letošním roce nebyly naše aktivity pro seniory podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí. Protože dotace MPSV tvoří podstatnou složku financování této služby, je její další existence ohrožena.

Postní almužna

Milí farníci, bratři a sestry, v období postní doby se můžete opět zapojit se do akce „Postní almužny“. Je to výraz našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. Nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při bohoslužbách na potřeby církve.

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

v brzké době se opět rozběhnou přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Je tedy čas, seznámit Vás s tím, jak jsme využili výtěžek ze sbírky roku 2013. 

Slovo z Charity

Modlitby za Charitu

Ve středu 18. září 2013 jsme opět po prázdninách obnovili modlitby za charitu - její pracovníky, klienty, dobrovolníky i dobrodince.

Během půlhodinky společně děkujeme, prosíme, zpíváme písně. Může být také krátké zamyšlení nad úryvkem z Písma, litanie, růženec aj. Tyto společné modlitby se uskutečňují jedenkrát za měsíc ve středu od 15:30 hod. v kapli na faře.

Další termíny modliteb jsou 16.10., 20.11. a 18.12.2013.

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín