Charita Přerov, Charita Kojetín

Slovo z Charity

Tříkrálová sbírka 2013

 

Výtěžek letošní sbírky činí 690 980 Kč, což je o 15 tisíc víc než v loňském roce. Letos koledovalo celkem 145 skupinek ze 37 obcí. V samotném Přerově koledovalo 37 skupinek a výtěžek činil 117 841 Kč, což je bohužel o 11 tisíc méně než vloni. Celkem se v olomoucké diecézi vybralo 20 613 710 Kč a za celou Českou republiku 64 129 630 Kč.

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

blíží se konec roku a ten je v Charitě již několik let spojen s přípravami Tříkrálové sbírky. Tříkrálová sbírka proběhne v naší zemi již po třinácté. Než se však koledníci znovu vydají do ulic, je správné seznámit Vás s tím, jak a na co jsme využili výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012.

Slovo z Charity

Drazí farníci z Přerova i z ostatních farností,

Slovo z Charity

Oblastní charita Přerov
slaví 20 let

Slovo z Charity

Postní almužna

Milí farníci,

Slovo z Charity

V pátek 23.9. 2011 uspořádala Oblastní charita Přerov na nám. Přerovského povstání „Den s charitou“. Na náměstí jsme měli umístěné stany, ve kterých jsme prezentovali činnost jednotlivých zařízení charity. Den s charitou se koná vždy kolem svátku svatého Vincence z Pauly (27.9.), který je patronem a zakladatelem moderní charitativní činnosti. Pracovníci Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby seznamovali s možnostmi péče o dlouhodobě nemocné v domácím prostředí, nabízeli možnost nechat si změřit tlak a hladinu cukru v krvi.

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

Tříkrálová sbírka 2011

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí 670 905 Kč, což je o 45 tisíc víc než v loňském roce. Letos koledovalo celkem 151 skupinek ze 36 obcí. V samotném Přerově koledovalo 41 skupinek a výtěžek činil 127 293Kč, tj. o 33 tisíc víc než vloni. Celkem se v olomoucké diecézi vybralo cca 19 913 000 Kč a za celou Českou republiku 51 861 000 Kč.

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín